Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2013

Dec

Dec

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

2016

Dec

Dec

Diff,%1)

Dec 15-

Dec 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

9,1

107,5

109,7

111,7

108,3

107,3

111,7

110,0

-1,5

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,1

108,3

108,9

110,3

108,3

107,8

109,8

110,6

+0,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

0,9

94,3

90,1

92,9

103,1

94,6

90,9

94,2

+3,6

Vegetabilier  Crop products

33,3

110,0

111,7

115,4

111,0

109,4

113,7

115,8

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Grädde  Cream

2,8

112,1

113,2

115,5

111,0

113,3

113,1

118,9

+5,1

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,9

115,9

109,6

105,6

111,3

114,8

104,8

104,1

-0,7

Glass  Ice cream

1,4

94,4

87,5

93,8

84,7

81,2

81,2

91,1

+12,2

Mejeriprodukter  Dairy products

22,5

115,5

111,2

110,8

113,4

113,8

110,0

109,7

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

98,7

102,7

S

100,7

101,8

103,7

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,6

109,8

112,0

117,4

102,8

105,1

109,7

116,6

+6,3

Griskött  Pig meat

8,1

118,8

123,5

129,5

118,5

118,8

123,9

128,2

+3,5

Fjäderfäkött Poultry meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Annat kött  Other meat

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Kött  Meat

22,2

111,7

115,0

119,7

108,9

110,0

114,3

119,0

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

18,8

105,5

105,9

107,1

104,6

105,6

106,6

108,2

+1,5

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

41,0

108,1

110,1

112,7

106,2

107,3

110,0

112,8

+2,5

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

66,7

109,9

109,8

111,4

108,3

109,1

109,4

111,2

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,0

110,5

112,8

109,2

109,2

110,9

112,8

+1,7


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.