Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2013

Dec

Dec

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

2016

Dec

Dec

Diff,%1)

Dec 15-

Dec 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

10,7

102,6

104,3

104,0

103,0

103,3

105,9

103,8

-2,0

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,8

105,7

106,2

106,1

106,5

107,2

107,3

106,3

-0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,5

109,1

118,8

123,4

111,6

108,7

124,5

123,0

-1,2

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

106,5

109,4

103,7

101,1

-2,5

Margarin  Margarine

3,4

105,9

108,8

108,9

104,2

107,2

108,9

108,3

-0,6

Vegetabilier  Crop products

30,0

104,8

106,4

106,4

105,2

105,9

107,8

106,3

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,3

115,1

115,1

114,8

113,7

115,5

116,2

114,7

-1,3

Grädde  Cream

3,7

114,5

116,2

117,6

113,7

113,0

115,9

118,0

+1,8

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

118,7

114,4

114,4

114,5

+0,1

Ost  Cheese

12,2

110,5

108,5

108,4

110,1

110,3

108,8

108,8

+0,0

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

97,4

96,8

95,9

99,5

+3,8

Mejeriprodukter  Dairy products

33,4

111,1

110,3

110,5

110,7

110,9

110,7

111,0

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

2,9

105,2

107,0

104,5

105,4

104,7

105,1

100,5

-4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

6,8

111,5

112,5

116,9

111,8

110,8

112,8

117,5

+4,2

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

107,2

106,5

107,1

109,4

+2,2

Fjäderfäkött Poultry meat

4,0

101,6

106,6

107,4

103,9

105,0

105,5

106,0

+0,4

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

113,9

111,7

114,0

120,6

+5,8

Kött  Meat

16,0

107,8

109,2

112,2

108,7

108,3

109,6

112,7

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

102,8

103,5

103,7

103,2

103,7

104,3

104,2

-0,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,7

105,1

106,1

107,6

105,8

105,8

106,8

108,2

+1,3

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

70,0

107,9

108,1

108,8

108,0

108,1

108,5

109,1

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

107,1

107,4

108,3

108,2

-0,1


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.