Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Tredje kvartalet Third Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

118,3

109,7

107,8

117,2

108,7

107,7

107,7

±0,0

bg

Bulgarien  Bulgaria

115,8

110,8

107,0

114,7

111,8

108,1

101,4

-6,2

cz

Tjeckien  Czech Republic

115,9

114,1

111,2

115,1

114,4

110,9

106,6

-3,9

dk

Danmark  Denmark

118,7

118,2

116,4

117,4

118,2

116,7

115,4

-1,1

de

Tyskland  Germany

118,2

114,2

112,6

118,2

114,3

113,4

110,4

-2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

117,5

113,2

110,8

117,4

113,8

111,0

106,8

-3,8

gr

Grekland  Greece

110,8

108,0

105,6

110,9

108,1

105,6

104,0

-1,5

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

113,6

111,1

108,8

113,0

111,1

108,6

107,5

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

117,3

107,5

103,9

115,7

107,2

103,2

96,3

-6,7

it

Italien  Italy

114,4

112,4

109,1

113,7

111,5

108,9

108,7

-0,2

cy

Cypern  Cyprus

114,2

114,6

116,0

115,2

118,6

118,1

115,0

-2,6

lv

Lettland  Latvia

116,5

114,3

112,3

115,6

113,9

111,9

110,0

-1,7

lt

Litauen  Lithuania

124,8

118,8

121,5

122,4

119,0

120,7

108,2

-10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

113,4

112,2

110,1

112,9

111,6

109,9

107,5

-2,2

hu

Ungern  Hungary

122,1

118,6

117,2

120,9

119,3

117,5

114,4

-2,6

mt

Malta  Malta

116,3

112,9

111,5

115,7

113,7

111,3

110,8

-0,4

nl

Nederländerna  Netherlands

115,7

110,5

108,7

115,3

109,6

108,9

103,5

-5,0

at

Österrike  Austria

113,8

113,2

112,9

113,4

113,1

113,0

113,4

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

118,8

116,3

112,7

119,3

116,7

113,4

110,9

-2,2

pt

Portugal  Portugal

118,7

115,0

112,9

117,9

114,9

112,9

112,2

-0,6

ro

Rumänien  Romania

123,5

120,0

115,3

123,9

122,0

114,0

109,2

-4,2

si

Slovenien  Slovenia

117,9

113,6

110,4

117,6

114,1

110,6

108,9

-1,5

sk

Slovakien  Slovakia

118,2

110,7

104,3

113,9

108,7

102,1

97,1

-4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

117,9

116,1

114,2

116,8

115,7

113,4

109,3

-3,6

se

Sverige  Sweden

109,0

108,8

109,3

108,6

109,2

108,9

107,2

-1,6

uk

Storbritannien  United Kingdom

115,9

112,2

107,1

115,7

111,3

105,3

103,0

-2,2


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2017-02-10.