Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2013

2014

2015

Tredje kvartalet Third Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

119,9

100,0

95,7

115,2

95,8

98,0

100,4

+2,4

bg

Bulgarien  Bulgaria

117,8

112,8

117,4

116,2

109,7

116,7

110,3

-5,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

131,8

126,7

119,1

127,9

124,8

116,9

110,3

-5,6

dk

Danmark  Denmark

128,2

113,8

107,2

130,5

114,1

108,8

105,2

-3,3

de

Tyskland  Germany

120,7

111,1

106,9

116,9

108,0

104,8

104,0

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

131,5

120,8

116,2

129,7

117,1

112,9

107,5

-4,8

gr

Grekland  Greece

103,3

101,4

106,3

105,3

102,0

108,2

110,3

+1,9

es

Spanien  Spain

115,2

106,7

113,4

107,2

99,8

108,2

..

..

fr

Frankrike  France

121,5

116,2

111,9

119,8

113,6

112,5

113,5

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

109,1

103,6

104,1

107,5

104,7

103,9

100,7

-3,1

it

Italien  Italy

120,5

115,4

114,8

120,8

112,5

113,8

109,8

-3,5

cy

Cypern  Cyprus

120,8

118,0

118,0

123,8

120,5

118,2

143,1

+21,1

lv

Lettland  Latvia

116,3

106,7

98,8

112,2

99,1

98,2

94,1

-4,2

lt

Litauen  Lithuania

126,2

110,9

101,3

116,2

99,0

96,1

91,3

-5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

118,8

115,8

105,1

121,4

115,3

104,4

100,9

-3,4

hu

Ungern  Hungary

128,6

120,9

121,4

124,6

120,5

121,9

115,5

-5,3

mt

Malta  Malta

114,6

104,9

114,7

106,5

99,4

104,3

112,5

+7,9

nl

Nederländerna  Netherlands

116,1

109,1

105,9

112,1

105,2

103,4

101,5

-1,8

at

Österrike  Austria

114,5

109,7

106,6

112,5

106,9

102,4

100,3

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

121,9

113,8

109,2

117,0

108,2

109,0

108,0

-0,9

pt

Portugal  Portugal

108,8

103,1

100,9

109,1

100,4

101,5

110,6

+9,0

ro

Rumänien  Romania

133,7

119,0

115,7

124,4

113,1

112,3

112,9

+0,5

si

Slovenien  Slovenia

122,7

116,5

111,7

121,3

112,8

110,3

105,4

-4,4

sk

Slovakien  Slovakia

119,6

110,5

108,0

116,6

109,5

108,5

102,1

-5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

129,8

113,6

109,7

127,7

111,7

108,7

105,0

-3,4

se

Sverige  Sweden

108,9

105,6

103,9

106,5

101,1

101,1

102,2

+1,1

uk

Storbritannien  United Kingdom

125,5

114,1

104,6

121,1

108,9

102,3

103,9

+1,6


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2017-02-10.