Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

Diff, %

Jan 16-

Jan 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

111,4

110,4

108,5

111,3

111,6

109,5

106,4

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

91,2

87,2

90,2

93,2

91,5

91,3

94,6

+3,6

Diesel  Diesel oil

4,3

114,2

104,4

102,4

114,9

101,3

94,6

113,7

+20,1

Andra bränslen och drivmedel

1,7

112,2

102,6

96,8

112,4

97,4

90,5

106,5

+17,7

  Other fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel

9,9

104,6

97,2

96,5

105,8

96,7

92,6

104,8

+13,2

  Energy and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

112,7

118,8

99,5

107,7

122,8

116,3

106,6

-8,3

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

113,6

115,9

101,0

108,7

119,7

114,3

102,9

-9,9

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

113,1

117,5

100,2

108,2

121,4

115,4

105,0

-9,0

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

94,6

102,4

103,6

91,9

95,3

104,5

103,4

-1,0

Insektsmedel  Insecticides

0,2

94,2

97,2

105,2

91,0

95,1

98,2

106,6

+8,5

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

106,4

114,0

115,2

97,4

108,8

116,2

115,7

-0,5

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

102,1

109,3

111,1

95,3

103,8

111,3

111,5

+0,1

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

112,1

115,4

114,2

109,0

112,7

114,2

114,2

±0,0

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

115,4

114,8

111,0

117,0

113,4

112,9

111,6

-1,2

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

103,6

105,4

106,5

102,1

103,5

106,1

108,3

+2,0

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

106,8

107,9

108,9

105,8

107,2

108,0

109,8

+1,7

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

107,3

108,2

109,9

106,3

108,1

108,8

111,9

+2,8

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

109,4

109,5

107,1

108,8

109,2

108,4

109,4

+0,9

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

107,0

111,1

113,4

105,5

109,7

112,6

115,8

+2,9

Övrig utrustning  Other materials

12,0

107,6

110,4

112,5

106,7

110,2

112,1

114,2

+1,9

Utrustning  Materials

16,7

107,4

110,6

112,8

106,4

110,1

112,2

114,6

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

105,4

106,3

107,1

104,6

105,8

106,4

108,2

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH­­–

22,1

106,9

109,5

111,4

105,9

109,0

110,8

113,1

+2,1

TJÄNSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

108,9

109,5

108,1

108,1

109,1

108,9

110,2

+1,2


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.