Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

Diff,%

Jan16-

Jan 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,2

112,9

114,2

92,0

98,1

+6,7

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,6

99,9

108,7

92,7

100,0

+7,8

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,9

122,3

120,9

116,1

118,3

+1,9

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

105,1

96,3

90,8

101,3

+11,5

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,6

114,0

111,4

84,1

95,7

+13,7

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,5

110,5

112,8

94,4

100,8

+6,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

94,0

95,6

96,3

114,2

+18,6

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

94,1

99,2

101,1

104,1

+3,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,6

94,0

97,1

98,2

110,3

+12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,3

100,2

92,0

87,4

99,4

94,8

-4,6

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

119,0

94,8

127,8

108,7

-15,0

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

96,7

93,4

93,4

93,0

-0,4

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

116,2

96,6

124,3

108,9

-12,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

96,2

95,9

98,3

100,6

+2,4

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,8

105,7

104,6

103,7

106,2

+2,3

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

109,5

122,0

135,9

144,7

+6,5

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

109,6

122,6

136,9

146,0

+6,7

-  Kalv  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

107,1

103,3

103,3

102,8

-0,6

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

108,6

111,7

124,8

124,5

-0,2

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

105,3

104,0

107,4

104,6

-2,6

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,5

109,6

107,1

111,7

114,7

+2,7

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,6

109,1

114,4

125,7

129,5

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,4

111,9

88,0

90,1

104,3

+15,7

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

95,1

96,6

97,1

94,4

-2,8

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,6

119,4

99,6

71,0

80,7

+13,6

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

104,9

90,8

87,9

110,3

89,8

89,9

101,6

+13,1

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

106,9

109,7

101,0

106,3

114,4

+7,6

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,6

108,1

102,5

105,2

110,9

+5,4


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.