Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

Diff,%1)

Jan 16-

Jan 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,3

107,5

109,7

111,7

107,0

106,7

111,6

114,0

+2,2

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,4

108,3

108,9

110,3

108,2

107,3

109,5

110,7

+1,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

94,3

90,1

92,9

95,6

91,4

90,7

S

S

Vegetabilier  Crop products

35,0

110,0

111,7

115,4

110,2

109,2

113,5

118,0

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

S

S

S

S

S

S

117,2

S

Grädde  Cream

2,2

112,1

113,2

115,5

108,0

114,0

114,4

116,9

+2,2

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,6

115,9

109,6

105,6

118,1

111,3

106,5

101,9

-4,3

Glass  Ice cream

S

94,4

87,5

93,8

96,1

81,0

87,5

S

S

Mejeriprodukter  Dairy products

21,3

115,5

111,2

110,8

115,6

112,3

110,9

110,5

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

98,7

102,7

S

95,8

100,8

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,5

109,8

112,0

117,4

103,0

105,7

111,1

115,9

+4,3

Griskött  Pig meat

8,8

118,8

123,5

129,5

116,0

117,3

124,4

125,0

+0,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

S

S

S

S

S

S

108,6

S

Annat kött  Other meat

1,2

S

S

S

S

S

S

135,7

S

Kött  Meat

23,3

111,7

115,0

119,7

107,9

109,6

114,8

117,6

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,9

105,5

105,9

107,1

104,8

105,2

107,4

107,5

+0,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

43,7

108,1

110,1

112,7

105,8

106,9

110,6

111,8

+1,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

65,1

109,9

109,8

111,4

108,4

108,3

110,1

110,8

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,0

110,5

112,8

109,0

108,6

111,3

113,3

+1,8


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.