Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

Diff,%1)

Jan 16-

Jan 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

102,4

102,5

103,4

102,7

-0,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

105,1

105,9

106,6

105,9

-0,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

110,6

109,1

125,4

122,1

-2,6

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

107,0

109,3

104,3

101,7

-2,5

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

104,8

105,7

108,1

108,2

+0,1

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

104,4

104,8

106,4

105,6

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

114,4

114,3

116,6

115,3

-1,1

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

113,4

112,9

118,6

115,8

-2,4

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

120,6

115,9

119,7

121,7

+1,7

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

109,2

108,8

109,2

108,4

-0,7

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

97,4

95,9

95,2

99,2

+4,1

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

110,4

109,8

111,4

110,9

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

102,0

106,0

106,0

107,4

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

112,1

111,8

114,0

117,7

+3,2

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

106,4

106,7

104,9

108,9

+3,8

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

102,2

102,0

110,1

107,2

-2,6

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

115,6

113,0

116,5

117,2

+0,6

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

108,5

108,1

110,9

112,8

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

99,7

102,1

103,8

102,6

-1,2

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

103,8

104,9

107,1

107,4

+0,3

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

106,8

107,2

109,0

109,0

+0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

106,0

106,4

108,2

107,9

-0,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.