Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2014

2015

20162

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

109,7

107,8

106,7

115,4

106,1

106,9

108,2

+1,2

bg

Bulgarien  Bulgaria

110,8

107,0

102,1

112,2

108,1

105,9

102,9

-2,8

cz

Tjeckien  Czech Republic

114,1

111,2

107,1

113,0

113,2

109,5

106,9

-2,4

dk

Danmark  Denmark

118,2

116,4

115,9

117,5

117,2

116,7

116,0

-0,6

de

Tyskland  Germany

114,2

112,6

110,3

114,3

111,6

112,0

109,7

-2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

113,2

110,8

107,7

114,3

111,0

110,2

106,4

-3,4

gr

Grekland  Greece

108,0

105,6

103,4

108,9

106,9

104,6

104,5

-0,1

es

Spanien  Spain

..

..

..

..

..

..

..

..

fr

Frankrike  France

111,1

108,8

106,9

111,7

109,2

107,7

106,2

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

107,5

103,9

99,2

109,5

102,0

103,7

95,2

-8,2

it

Italien  Italy

112,4

109,1

..

113,5

110,1

108,8

..

..

cy

Cypern  Cyprus

114,6

116,0

110,0

117,1

109,5

107,0

108,0

+0,9

lv

Lettland  Latvia

114,3

112,3

110,7

113,8

111,8

110,8

109,0

-1,6

lt

Litauen  Lithuania

118,8

121,5

109,0

111,7

113,9

113,0

107,0

-5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

112,2

110,1

108,0

111,5

110,7

109,2

108,4

-0,7

hu

Ungern  Hungary

118,6

117,2

115,0

117,9

116,4

117,0

113,6

-2,9

mt

Malta  Malta

112,9

111,5

110,8

113,7

110,8

111,6

110,0

-1,4

nl

Nederländerna  Netherlands

110,5

108,7

104,1

113,4

108,3

107,3

..

..

at

Österrike  Austria

113,2

112,9

112,8

112,5

111,9

112,2

112,9

+0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

116,3

112,7

..

117,5

114,6

111,5

111,6

+0,1

pt

Portugal  Portugal

115,0

112,9

112,1

115,8

113,7

112,2

112,8

+0,5

ro

Rumänien  Romania

120,0

115,3

111,4

120,5

119,8

114,5

112,9

-1,4

si

Slovenien  Slovenia

113,6

110,4

108,3

114,7

111,8

109,5

107,8

-1,6

sk

Slovakien  Slovakia

110,7

104,3

101,3

109,0

103,1

99,1

93,9

-5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

116,1

114,2

111,0

115,9

114,9

113,4

110,1

-2,9

se

Sverige  Sweden

108,8

109,3

108,0

107,4

108,7

108,7

108,3

-0,4

uk

Storbritannien  United Kingdom

112,2

107,1

104,0

111,5

108,9

105,6

107,4

+1,7


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

2) Årsindextalen för år 2016 avser den prognos som medlemsländerna skickat in till Eurostat i november år 2016.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2017-03-14.