Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2014

2015

20162

Fjärde kvartalet Fourth Quarter

2013

2014

2015

2016

Diff,%

15-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

100,0

95,7

94,9

111,7

89,0

93,5

105,8

+13,2

bg

Bulgarien  Bulgaria

112,8

117,4

110,1

109,5

106,7

117,3

112,3

-4,3

cz

Tjeckien  Czech Republic

126,7

119,1

113,6

125,4

118,0

120,2

115,4

-4,0

dk

Danmark  Denmark

113,8

107,2

99,0

121,6

105,2

103,1

106,5

+3,3

de

Tyskland  Germany

111,1

106,9

105,8

126,6

102,9

114,1

116,1

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

120,8

116,2

109,7

128,0

117,1

115,1

114,5

-0,5

gr

Grekland  Greece

101,4

106,3

104,4

103,5

102,4

104,5

104,2

-0,3

es

Spanien  Spain

106,7

113,4

109,3

115,1

107,3

115,3

..

..

fr

Frankrike  France

116,2

111,9

111,1

118,8

112,5

112,9

116,3

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

103,6

104,1

103,4

105,4

94,4

99,7

98,3

-1,4

it

Italien  Italy

115,4

114,8

..

119,7

116,5

115,7

..

..

cy

Cypern  Cyprus

118,0

118,0

127,2

127,3

120,3

127,0

122,5

-3,5

lv

Lettland  Latvia

106,7

98,8

99,3

117,1

99,3

96,6

105,1

+8,8

lt

Litauen  Lithuania

110,9

101,3

95,4

124,0

100,3

99,7

103,3

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

115,8

105,1

102,9

117,9

107,1

105,4

109,1

+3,5

hu

Ungern  Hungary

120,9

121,4

116,5

120,4

111,5

121,1

112,9

-6,8

mt

Malta  Malta

104,9

114,7

116,2

115,8

112,1

118,6

124,9

+5,3

nl

Nederländerna  Netherlands

109,1

105,9

105,9

120,4

104,6

106,8

..

..

at

Österrike  Austria

109,7

106,6

105,6

115,0

104,5

104,6

105,6

+1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

113,8

109,2

108,6

124,1

107,0

109,6

111,0

+1,3

pt

Portugal  Portugal

103,1

100,9

105,0

109,8

103,8

104,4

110,5

+5,8

ro

Rumänien  Romania

119,0

115,7

116,5

120,9

109,4

119,6

113,2

-5,4

si

Slovenien  Slovenia

116,5

111,7

107,9

121,9

111,2

110,6

113,1

+2,3

sk

Slovakien  Slovakia

110,5

108,0

105,2

104,5

95,6

98,6

88,6

-10,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

113,6

109,7

106,4

123,5

109,7

110,2

105,5

-4,3

se

Sverige  Sweden

105,6

103,9

105,2

109,3

103,4

105,8

109,6

+3,6

uk

Storbritannien  United Kingdom

114,1

104,6

103,4

120,4

107,1

101,9

109,5

+7,5


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

2) Årsindextalen för år 2016 avser den prognos som medlemsländerna skickat in till Eurostat i november år 2016.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2017-03-14.