Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8a. Agricultural Absolute Prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2013

2014

2015

2016

2014

Jan

Jan

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Höstvete  Winter wheat

168,6

146,2

141,2

128,2

161,5

165,7

129,0

140,2

AP

Råg  Rye

135,7

121,3

113,4

117,8

135,3

124,0

116,9

130,4

AP

Korn  Barley

138,3

123,6

123,7

117,7

127,9

139,4

118,9

128,2

AP

  Foderkorn  Fodder barley

135,3

117,0

115,0

108,7

124,2

133,1

112,9

121,9

AP

  Maltkorn  Malting barley

145,2

139,0

143,8

138,6

136,7

154,0

133,0

142,9

AP

Foderhavre  Oats

125,4

114,1

109,4

109,9

122,4

121,0

116,2

118,4

AP

Rågvete  Triticale

148,9

124,7

116,8

112,6

149,9

146,5

110,6

125,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Raps2)  Rape2)

315,0

276,8

315,4

333,1

307,7

313,1

315,2

373,8

AP

Sockerbetor3)  Sugar beets3)

23,0

24,3

24,7

25,5

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor  Flowers

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Tulpaner, priser per 100 st4)

195,7

190,9

194,2

199,4

193,5

193,0

197,7

202,3

 

  Tulips, prices per 100 items4)

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Vissa spannmålspriser avseende senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. Priserna samlas in från flera spannmålshandlare och mäts vid utvalda leveransorter, vanligen s.k. nollorter. Priserna avser vara av normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvaliteter.  Some prices concerning the latest harvest, are preliminary and might therefore be revised later. Prices are collected at several delivery places usually called ”base places” (no increase or decrease due to transport distance). It refers to cereals with a water content of 14 % and for Winter wheat with a protein content of 11 %. Annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

2) Avser 9 % vattenhalt, fritt Karlshamn. The price refers to 9 % water content, ex-Karlshamn.

3) Pris för sockerbetor vid 16 % sockerhalt. Fr.o.m. år 2006 avser priset EU:s minimipris för sockerbetor. Pris redovisas endast för månaderna oktober till december. Average price for beets at sugar content 16 %. From the year 2006 the price refers to EU:s minimum price for sugar beets. The price is only calculated for the months September to December.

4) Pris redovisas endast för månaderna december till april. The price is only calculated for the months December to April.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas New Cronos.

Note: Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).