Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1704

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Feb

Feb

2015

Feb

Feb

2016

Feb

Feb

2017

Feb

Feb

Diff,%1)

Feb 16-

Feb 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

102,5

102,7

104,5

102,9

-1,5

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

105,5

105,4

106,9

104,9

-1,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

111,6

108,1

126,1

119,7

-5,1

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

107,8

105,8

103,7

101,5

-2,2

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

106,9

107,9

109,9

107,9

-1,8

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

104,9

104,8

107,2

105,1

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

115,0

114,0

115,3

115,1

-0,2

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

115,1

116,4

116,7

121,8

+4,4

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

121,1

114,7

117,9

122,7

+4,1

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

110,4

108,4

108,0

108,8

+0,8

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

97,1

96,1

94,2

98,0

+4,0

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

111,3

109,9

110,1

111,5

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

104,8

108,1

107,7

106,9

-0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

110,9

110,8

114,6

118,1

+3,0

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

104,8

104,1

106,2

104,7

-1,4

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

106,0

109,0

108,6

107,4

-1,1

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

115,1

112,6

117,9

121,3

+2,9

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

108,5

108,8

111,2

112,2

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

103,0

103,3

103,3

103,3

-0,0

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

105,6

105,8

107,0

107,4

+0,4

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

108,1

107,8

108,4

109,3

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

107,1

106,8

108,0

108,0

-0,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.