Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Mar

Mar

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

2017

Mar

Mar

Diff, %

Mar 16-

Mar 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

111,4

110,4

108,5

111,2

111,0

109,5

106,4

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

91,2

87,2

90,2

91,2

89,5

87,7

93,8

+7,0

Diesel  Diesel oil

4,3

114,2

104,4

102,4

114,8

108,8

98,9

111,5

+12,7

Andra bränslen och drivmedel

1,7

112,2

102,6

96,8

112,6

106,3

93,8

104,7

+11,7

  Other fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel

9,9

104,6

97,2

96,5

105,0

100,6

93,6

103,3

+10,4

  Energy and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

112,7

118,8

99,5

110,9

127,1

115,6

108,1

-6,5

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

113,6

115,9

101,0

112,1

121,1

114,3

103,5

-9,5

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

113,1

117,5

100,2

111,5

124,4

115,0

106,0

-7,8

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

94,6

102,4

103,0

93,4

101,3

102,8

104,2

+1,4

Insektsmedel  Insecticides

0,2

94,2

97,2

105,2

92,8

95,3

106,6

108,7

+1,9

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

106,4

114,0

115,2

103,1

112,6

114,6

115,7

+0,9

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

102,1

109,3

111,0

99,5

107,9

110,6

111,9

+1,1

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

112,1

115,4

114,2

112,7

117,2

114,2

114,2

±0,0

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

115,4

114,8

111,0

116,6

115,8

110,7

113,1

+2,2

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

103,6

105,4

106,5

102,5

105,8

106,1

108,5

+2,3

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

106,8

107,9

108,9

105,8

107,1

107,9

109,9

+1,9

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

107,3

108,2

109,9

106,7

108,3

109,3

112,0

+2,5

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

109,4

109,5

107,1

109,2

110,9

108,1

109,8

+1,6

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

107,0

111,1

113,4

106,1

110,7

112,8

117,1

+3,8

Övrig utrustning  Other materials

12,0

107,6

110,4

112,5

106,8

110,2

112,3

114,7

+2,1

Utrustning  Materials

16,7

107,4

110,6

112,8

106,6

110,4

112,4

115,3

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

105,4

106,3

107,1

104,6

105,7

106,2

108,3

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH­­–

22,1

106,9

109,5

111,4

106,1

109,2

110,9

113,6

+2,5

TJÄNSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

108,9

109,5

108,1

108,5

110,5

108,7

110,6

+1,8


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.