Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Mar

Mar

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

2017

Mar

Mar

Diff,%

Mar 16-

Mar 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,4

117,4

105,9

87,0

99,1

+13,8

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,7

106,3

108,9

87,4

97,9

+12,1

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,8

128,4

121,9

111,3

113,6

+2,1

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

109,2

97,7

86,3

97,2

+12,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,7

117,7

103,8

82,4

98,9

+20,0

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,6

115,6

108,0

89,5

100,3

+12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

103,5

95,8

93,8

113,7

+21,3

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

94,1

99,2

101,1

104,1

+3,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,7

99,9

97,2

96,6

110,0

+13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,3

100,2

89,3

101,5

109,0

107,8

-1,2

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

119,0

94,8

138,6

108,7

-21,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

116,0

96,6

133,2

109,1

-18,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

95,1

97,5

100,1

100,1

+0,0

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,9

107,3

105,3

104,6

107,8

+3,1

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

113,2

125,2

135,4

145,4

+7,4

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

113,4

125,9

136,4

146,8

+7,6

-  Kalv  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

107,1

103,3

103,5

102,8

-0,7

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

108,6

112,9

125,1

120,9

-3,3

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

133,0

135,0

140,6

136,1

-3,2

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,7

108,0

109,6

111,5

117,2

+5,2

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,6

110,6

117,1

126,2

129,5

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,6

114,0

87,4

87,6

108,3

+23,7

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

94,1

97,5

96,9

94,4

-2,6

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,6

97,8

113,4

71,9

83,7

+16,4

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

104,9

90,8

88,0

110,6

90,2

87,8

105,1

+19,7

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

107,0

110,6

102,5

105,4

116,2

+10,3

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,7

109,2

103,7

105,0

112,7

+7,3


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.