Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1705

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Mar

Mar

2015

Mar

Mar

2016

Mar

Mar

2017

Mar

Mar

Diff,%1)

Mar 16-

Mar 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

101,4

102,5

103,9

103,5

-0,3

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

106,0

105,7

107,0

105,3

-1,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

111,8

110,5

129,0

122,1

-5,3

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

107,5

103,5

102,9

101,4

-1,4

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

106,1

108,3

108,5

112,0

+3,2

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

104,6

105,0

107,0

106,1

-0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

115,4

114,5

115,9

117,3

+1,2

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

115,3

116,8

115,3

123,6

+7,2

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

120,5

117,5

112,3

133,6

+18,9

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

110,9

109,1

108,0

111,5

+3,3

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

96,7

96,8

94,8

101,5

+7,0

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

111,5

110,6

110,1

114,3

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

102,6

108,3

100,4

108,7

+8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

110,0

110,4

115,2

119,8

+4,0

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

104,3

103,6

105,1

104,6

-0,5

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

98,6

103,5

107,8

103,1

-4,3

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

115,0

111,6

116,7

122,1

+4,6

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

106,1

107,0

110,9

111,7

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

101,7

103,1

104,0

104,5

+0,4

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

103,8

104,9

107,2

107,9

+0,6

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

107,3

107,7

108,2

110,8

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

106,4

106,8

107,8

109,3

+1,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.