Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1706

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Apr

Apr

2015

Apr

Apr

2016

Apr

Apr

2017

Apr

Apr

Diff, %

Apr 16-

Apr 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

111,4

110,4

108,5

111,2

111,0

109,5

106,4

-2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

91,2

87,2

90,2

89,6

88,0

86,1

91,6

+6,4

Diesel  Diesel oil

4,3

114,2

104,4

102,4

116,3

109,4

97,8

113,0

+15,5

Andra bränslen och drivmedel

1,7

112,2

102,6

96,8

113,7

107,0

92,7

106,6

+15,0

  Other fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel

9,9

104,6

97,2

96,5

105,2

100,4

92,2

103,3

+12,0

  Energy and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

112,7

118,8

99,5

113,1

127,1

115,6

108,4

-6,3

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

113,6

115,9

101,0

115,2

122,5

114,3

103,5

-9,5

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

113,1

117,5

100,2

114,0

125,0

115,0

106,2

-7,7

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

94,6

102,4

103,0

95,3

101,3

102,8

106,1

+3,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

94,2

97,2

105,2

95,1

95,3

106,6

112,1

+5,2

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

106,4

114,0

115,2

108,8

112,6

114,6

121,2

+5,8

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

102,1

109,3

111,0

103,8

107,9

110,6

116,2

+5,1

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

112,1

115,4

114,2

112,7

117,2

114,2

116,1

+1,7

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

115,4

114,8

111,0

117,1

115,6

109,6

113,4

+3,5

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

103,6

105,4

106,5

104,0

105,7

106,0

108,5

+2,4

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

106,8

107,9

108,9

106,9

108,2

108,8

111,4

+2,4

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

107,3

108,2

109,9

107,1

108,4

109,4

112,8

+3,1

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

109,4

109,5

107,1

110,0

111,0

107,7

110,3

+2,4

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

107,0

111,1

113,4

106,1

110,7

112,8

117,1

+3,8

Övrig utrustning  Other materials

12,0

107,6

110,4

112,5

106,8

110,4

112,3

114,7

+2,1

Utrustning  Materials

16,7

107,4

110,6

112,8

106,6

110,4

112,4

115,3

+2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

105,4

106,3

107,1

105,5

106,7

106,9

109,5

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH­­–

22,1

106,9

109,5

111,4

106,3

109,5

111,0

113,9

+2,6

TJÄNSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

108,9

109,5

108,1

109,2

110,6

108,4

111,1

+2,5


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.