Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1706

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Apr

Apr

2015

Apr

Apr

2016

Apr

Apr

2017

Apr

Apr

Diff,%

Apr 16-

Apr 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,4

120,4

104,8

84,6

99,0

+17,1

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,7

109,6

105,9

87,0

98,9

+13,7

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,8

127,9

116,8

111,8

107,2

-4,1

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

112,1

96,2

86,3

94,5

+9,5

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,7

118,6

103,5

79,1

96,1

+21,5

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,6

118,2

106,0

87,9

99,6

+13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

109,0

99,3

97,6

107,9

+10,5

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

94,1

99,2

101,1

104,1

+3,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,7

103,2

99,4

99,0

106,4

+7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,4

100,4

105,5

103,2

106,7

106,5

-0,2

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

116,3

94,8

138,6

108,7

-21,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

113,7

96,6

133,2

109,1

-18,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

96,1

98,1

98,9

99,2

+0,3

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,9

110,7

105,3

103,9

107,0

+3,0

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

111,3

129,9

142,3

144,1

+1,3

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

111,4

130,8

143,5

145,4

+1,3

-  Kalv  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

107,1

103,3

103,5

102,8

-0,7

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

108,6

114,9

125,7

120,9

-3,8

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

144,1

146,5

149,2

151,5

+1,6

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,7

107,6

111,7

112,0

117,2

+4,6

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,6

110,0

120,3

129,2

129,2

-0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,6

114,0

91,9

86,1

105,3

+22,3

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

94,0

97,5

96,3

94,6

-1,8

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,6

83,5

101,9

77,0

78,6

+2,1

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

104,9

90,8

88,0

109,7

93,2

86,8

102,4

+17,9

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

107,0

109,8

105,6

106,2

114,6

+7,9

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,7

110,2

105,5

105,2

111,4

+5,9


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.