Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1706

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Apr

Apr

2015

Apr

Apr

2016

Apr

Apr

2017

Apr

Apr

Diff,%1)

Apr 16-

Apr 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,3

107,5

109,7

111,7

106,6

109,1

112,6

114,5

+1,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,4

108,3

108,9

110,3

109,1

108,3

110,9

114,3

+3,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

94,3

90,1

92,9

104,9

88,6

91,1

S

S

Vegetabilier  Crop products

35,0

110,0

111,7

115,4

111,0

110,1

115,9

121,4

+4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

S

S

S

S

S

S

122,1

S

Grädde  Cream

2,2

112,1

113,2

115,5

110,6

111,4

115,4

121,4

+5,2

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,6

115,9

109,6

105,6

115,1

111,5

105,5

117,1

+11,0

Glass  Ice cream

S

94,4

87,5

93,8

93,6

90,3

93,5

S

S

Mejeriprodukter  Dairy products

21,3

115,5

111,2

110,8

115,5

111,2

110,3

119,9

+8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

98,7

102,7

S

98,2

102,5

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,5

109,8

112,0

117,4

105,9

110,3

115,5

120,2

+4,1

Griskött  Pig meat

8,8

118,8

123,5

129,5

117,6

123,5

130,3

127,8

-1,9

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

S

S

S

S

S

S

108,0

S

Annat kött  Other meat

1,2

S

S

S

S

S

S

137,7

S

Kött  Meat

23,3

111,7

115,0

119,7

109,7

114,2

119,0

120,4

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,9

105,5

105,9

107,1

105,1

105,1

105,7

108,2

+2,4

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

43,7

108,1

110,1

112,7

106,9

109,2

111,7

113,3

+1,4

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

65,0

109,9

109,8

111,4

109,2

109,3

110,6

114,9

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,0

110,5

112,8

109,8

109,6

112,4

117,1

+4,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.