Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1706

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Apr

Apr

2015

Apr

Apr

2016

Apr

Apr

2017

Apr

Apr

Diff,%1)

Apr 16-

Apr 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

102,6

103,5

105,3

104,2

-1,0

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

105,2

105,9

106,6

106,0

-0,6

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

107,5

110,9

127,3

122,2

-4,0

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

107,9

103,8

102,3

101,5

-0,8

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

106,4

108,7

109,2

113,7

+4,1

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

104,6

105,5

107,3

106,8

-0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

115,2

114,5

114,8

118,1

+2,9

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

114,7

115,2

117,3

121,0

+3,1

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

119,6

119,6

121,3

132,7

+9,4

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

110,8

107,8

108,4

110,4

+1,9

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

96,3

96,5

93,6

100,1

+6,9

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

111,3

109,9

110,1

113,7

+3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

102,4

105,8

102,8

105,0

+2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

111,1

112,0

115,7

120,3

+4,0

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

104,9

104,1

106,4

106,6

+0,2

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

99,5

106,8

108,4

108,2

-0,2

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

112,4

112,2

117,4

122,4

+4,2

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

106,7

108,6

111,6

113,8

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

103,2

102,7

103,8

104,1

+0,3

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

104,8

105,5

107,4

108,7

+1,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

107,7

107,5

108,4

110,8

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

106,7

106,9

108,1

109,5

+1,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.