Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Maj

May

2015

Maj

May

2016

Maj

May

2017

Maj

May

Diff,%

Maj16-

Maj 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,4

115,1

103,3

88,0

102,6

+16,6

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,7

103,5

102,7

88,5

99,8

+12,7

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,8

123,5

114,6

111,8

108,2

-3,2

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

113,0

94,0

88,6

92,2

+4,1

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,7

112,6

102,1

81,2

98,2

+20,9

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,6

113,0

104,0

90,4

101,9

+12,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

100,7

99,3

97,8

106,3

+8,8

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

94,1

99,2

101,1

104,1

+3,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,7

98,1

99,4

99,1

105,4

+6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,4

100,4

95,7

118,7

115,6

107,9

-6,7

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

117,3

94,8

138,6

108,7

-21,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

114,6

96,6

133,2

109,1

-18,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

97,3

102,6

99,6

100,0

+0,4

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,9

107,4

107,4

106,0

107,9

+1,8

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

111,7

126,4

144,2

142,5

-1,2

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

111,9

127,1

145,5

143,8

-1,2

-  Kalv  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

107,1

103,3

103,5

102,8

-0,7

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

109,2

116,5

126,7

122,7

-3,1

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

145,6

149,8

149,7

153,3

+2,3

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,7

107,3

111,4

112,1

120,1

+7,1

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,6

110,3

119,6

130,4

130,0

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,6

111,0

91,6

83,4

103,6

+24,1

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

94,4

97,5

95,4

94,6

-0,8

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,6

83,5

101,9

77,0

78,6

+2,1

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

104,9

90,8

88,1

107,3

93,0

84,5

100,9

+19,4

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

107,0

108,7

105,2

105,5

114,2

+8,3

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,7

108,1

106,1

105,7

111,5

+5,5


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.