Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Maj

May

2015

Maj

May

2016

Maj

May

2017

Maj

May

Diff,%1)

Maj 16-

Maj 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,3

107,5

109,7

111,7

106,5

109,1

112,1

114,2

+1,9

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,4

108,3

108,9

110,3

108,7

108,6

110,5

114,8

+3,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

94,3

90,1

92,9

88,3

89,4

90,9

S

S

Vegetabilier  Crop products

35,0

110,0

111,7

115,4

110,0

110,3

115,5

121,5

+5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

S

S

S

S

S

S

120,1

S

Grädde  Cream

2,2

112,1

113,2

115,5

112,1

112,8

115,0

125,0

+8,7

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,6

115,9

109,6

105,6

117,9

109,6

100,7

117,6

+16,8

Glass  Ice cream

S

94,4

87,5

93,8

103,2

90,7

89,2

S

S

Mejeriprodukter  Dairy products

21,3

115,5

111,2

110,8

117,3

110,3

108,7

119,0

+9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

98,7

102,7

S

98,8

101,6

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,5

109,8

112,0

117,4

115,4

113,8

120,8

121,7

+0,7

Griskött  Pig meat

8,8

118,8

123,5

129,5

120,3

126,2

132,7

131,1

-1,2

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

S

S

S

S

S

S

113,1

S

Annat kött  Other meat

1,2

S

S

S

S

S

S

139,1

S

Kött  Meat

23,3

111,7

115,0

119,7

114,2

117,3

122,2

123,1

+0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,9

105,5

105,9

107,1

105,3

105,9

107,1

108,2

+1,0

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

43,7

108,1

110,1

112,7

109,3

111,2

113,6

114,7

+1,0

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

65,0

109,9

109,8

111,4

111,3

110,1

111,4

115,6

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,0

110,5

112,8

110,9

110,2

112,8

117,6

+4,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.