Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1707

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Maj

May

2015

Maj

May

2016

Maj

May

2017

Maj

May

Diff,%1)

Maj 16-

Maj17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

103,0

103,8

104,6

104,9

+0,3

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

105,0

106,0

105,9

106,1

+0,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

113,3

111,5

127,4

123,3

-3,2

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

108,0

103,6

101,9

101,6

-0,4

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

105,8

108,6

110,0

112,4

+2,1

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

104,9

105,7

106,8

107,0

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

115,3

115,0

114,8

118,4

+3,1

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

114,9

117,6

117,8

123,9

+5,2

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

120,9

114,7

111,8

134,2

+20,0

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

110,0

108,6

108,1

109,9

+1,7

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

96,3

97,4

94,7

101,9

+7,6

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

111,1

110,7

110,0

114,2

+3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

106,3

107,9

106,6

108,4

+1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

110,2

112,6

117,2

120,8

+3,0

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

105,9

104,7

106,8

109,4

+2,5

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

101,1

108,5

104,3

107,0

+2,5

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

113,7

114,0

116,9

120,8

+3,3

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

107,2

109,6

111,3

114,4

+2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

103,1

103,8

103,8

104,4

+0,6

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

105,0

106,5

107,2

109,0

+1,7

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

107,9

108,5

108,4

111,4

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

106,9

107,6

107,9

110,0

+1,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.