Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Juni

June

2015

Juni

June

2016

Juni

June

2017

Juni

June

Diff,%

Juni 16-

Juni 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,4

110,5

102,9

91,2

100,4

+10,1

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,7

99,7

99,9

89,0

97,0

+8,9

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,8

120,3

112,6

115,3

112,2

-2,7

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

107,7

92,8

95,1

94,3

-0,9

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,7

108,0

100,8

85,0

99,4

+16,9

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,6

108,7

102,7

93,1

100,6

+8,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

88,1

100,4

99,5

112,3

+12,9

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

94,1

99,2

101,1

104,1

+3,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,7

90,4

100,0

100,1

109,1

+9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

113,0

115,1

114,5

119,7

+4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,4

100,4

80,6

116,7

74,3

89,9

+21,0

  Fruits and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

147,2

114,3

133,0

121,6

-8,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

139,5

112,9

128,6

119,9

-6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

96,8

99,9

98,2

100,4

+2,3

  Flowers and Horticultural products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,9

105,6

108,1

100,4

106,4

+6,0

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

112,6

128,5

145,8

142,7

-2,2

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

112,7

129,3

147,1

143,9

-2,2

-  Kalv  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

107,1

103,3

103,5

102,8

-0,7

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

110,9

118,7

128,5

123,5

-3,9

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

140,5

140,1

147,4

147,2

-0,1

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,7

107,7

111,2

112,5

120,9

+7,5

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,6

111,3

121,1

131,7

130,4

-1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,6

111,3

90,4

80,4

103,6

+28,8

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

94,4

97,5

95,2

94,6

-0,6

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,7

88,3

103,7

78,5

79,7

+1,6

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

104,9

90,8

88,1

107,8

92,1

82,1

101,0

+23,0

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

107,1

109,4

105,3

104,8

114,5

+9,2

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,7

107,8

106,5

102,9

111,0

+7,9


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.