Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Juni

June

2015

Juni

June

2016

Juni

June

2017

Juni

June

Diff,%1)

Juni16-

Juni17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

102,8

105,0

104,9

104,9

-0,0

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

106,0

106,2

106,3

106,3

+0,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

114,3

115,5

121,2

118,2

-2,5

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

107,9

102,9

101,7

101,5

-0,2

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

105,3

109,0

108,5

114,4

+5,4

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

105,2

106,5

106,6

107,1

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

115,2

114,8

114,6

118,7

+3,6

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

112,1

115,4

116,1

125,1

+7,8

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

119,3

117,4

115,5

137,8

+19,3

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

110,6

107,6

108,4

110,8

+2,2

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

93,9

93,9

95,5

99,5

+4,3

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

110,6

109,6

110,0

114,5

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

106,8

106,3

103,8

105,5

+1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

112,0

113,0

118,2

121,5

+2,8

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

106,2

104,8

106,6

106,5

-0,1

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

101,0

107,3

107,2

106,8

-0,4

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

115,8

113,4

118,3

124,3

+5,0

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

108,1

109,4

112,5

114,1

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

103,5

103,5

103,5

105,1

+1,5

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

105,6

106,3

107,7

109,3

+1,5

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

107,9

107,7

108,6

111,5

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

107,1

107,4

107,9

110,1

+2,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.