Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2014

2015

2016

Första kvartalet First Quarter

2014

2015

2016

2017

Diff,%

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

100,0

95,7

98,6

109,5

96,4

92,2

106,6

+15,6

bg

Bulgarien  Bulgaria

112,8

117,4

111,6

123,7

120,3

109,2

118,8

+8,8

cz

Tjeckien  Czech Republic

126,7

119,1

113,3

132,9

120,5

117,0

116,7

-0,3

dk

Danmark  Denmark

113,8

107,2

102,8

120,3

105,1

98,9

..

..

de

Tyskland  Germany

111,1

106,9

106,6

121,1

103,6

106,3

116,5

+9,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

120,8

116,0

110,4

124,6

121,8

115,6

..

..

gr

Grekland  Greece

101,4

106,3

104,8

102,4

108,7

103,2

110,3

+6,9

es

Spanien  Spain

106,7

113,4

109,3

111,7

116,8

112,8

126,2

+11,9

fr

Frankrike  France

116,2

111,9

113,3

118,1

111,6

108,9

117,7

+8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

103,6

104,1

102,3

112,1

108,6

106,6

108,4

+1,7

it

Italien  Italy

115,4

114,8

110,8

119,1

117,5

109,2

119,7

+9,6

cy

Cypern  Cyprus

118,0

118,0

122,4

116,5

116,0

117,4

129,0

+9,9

lv

Lettland  Latvia

106,7

98,8

97,9

120,9

101,9

96,6

104,1

+7,8

lt

Litauen  Lithuania

110,9

101,3

97,3

125,8

104,6

98,2

111,9

+14,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

115,8

105,1

104,0

125,7

103,6

103,0

114,8

+11,5

hu

Ungern  Hungary

120,9

121,4

116,5

132,0

120,7

121,4

123,1

+1,4

mt

Malta  Malta

104,9

114,7

118,4

108,1

126,3

119,3

126,3

+5,9

nl

Nederländerna  Netherlands

109,1

105,9

106,0

122,8

110,8

112,1

..

..

at

Österrike  Austria

109,7

106,6

104,7

118,0

108,9

107,4

112,8

+5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

113,8

109,2

109,3

123,9

108,9

109,4

115,3

+5,4

pt

Portugal  Portugal

103,1

100,9

104,2

107,0

100,0

98,1

106,4

+8,5

ro

Rumänien  Romania

119,0

115,7

115,1

124,6

114,1

118,3

115,9

-2,0

si

Slovenien  Slovenia

116,5

111,7

109,1

123,3

111,9

109,7

114,3

+4,2

sk

Slovakien  Slovakia

110,5

108,0

102,4

128,3

119,2

119,9

113,8

-5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

113,6

109,7

106,7

118,4

110,8

109,5

108,5

-0,9

se

Sverige  Sweden

105,2

103,9

105,6

109,7

103,3

105,1

112,4

+6,9

uk

Storbritannien  United Kingdom

114,1

104,6

104,6

121,4

108,8

102,4

113,8

+11,1


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2017-08-29.