Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Juli

July

2015

Juli

July

2016

Juli

July

2017

Juli

July

Diff,%

Juli 16-

Juli 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,4

99,8

98,9

90,0

98,0

+8,8

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,7

100,1

97,9

92,1

101,4

+10,0

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,8

115,4

116,8

114,6

116,2

+1,3

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

96,7

87,1

94,5

100,1

+6,0

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,7

98,8

96,6

85,4

99,2

+16,1

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,6

101,4

100,1

93,1

100,9

+8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

81,9

100,4

97,7

103,6

+6,1

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

94,1

99,2

101,1

104,1

+3,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,7

86,6

100,0

99,0

103,8

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

115,1

114,5

119,7

152,0

+27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,4

100,4

94,5

88,5

113,8

124,4

+9,3

  Fruits and vegetables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

62,5

97,0

106,4

103,7

-2,5

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

68,9

98,4

106,4

104,9

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

83,3

92,8

99,7

84,1

-15,6

  Flowers and nursery plants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,9

96,9

100,9

105,1

115,2

+9,6

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

111,2

129,0

144,4

138,1

-4,3

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

111,4

129,8

145,7

139,2

-4,4

-  Kalv  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

107,1

103,3

102,8

102,8

±0,0

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

112,4

119,8

128,5

125,1

-2,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

129,6

131,9

132,8

136,2

+2,6

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,7

107,7

111,6

113,0

120,4

+6,6

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,6

111,2

121,6

131,0

129,1

-1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,6

108,9

89,2

80,1

108,4

+35,3

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

94,5

96,9

94,4

94,6

+0,2

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,7

88,3

103,7

78,5

79,7

+1,6

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

104,9

90,8

88,1

105,9

91,1

81,8

104,9

+28,3

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

107,1

108,3

105,0

104,3

116,0

+11,2

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,7

103,5

103,3

104,6

115,7

+10,5


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.