Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Juli

July

2015

Juli

July

2016

Juli

July

2017

Juli

July

Diff,%1)

Juli16-

Juli 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,3

107,5

109,7

111,7

108,1

109,1

112,1

114,0

+1,7

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,4

108,3

108,9

110,3

108,7

109,7

110,5

114,8

+3,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

94,3

90,1

92,9

87,5

89,3

94,7

S

S

Vegetabilier  Crop products

35,0

110,0

111,7

115,4

109,9

110,8

115,6

121,9

+5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

S

S

S

S

S

S

121,8

S

Grädde  Cream

2,2

112,1

113,2

115,5

112,1

113,3

114,4

132,9

+16,2

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,6

115,9

109,6

105,6

115,3

109,5

104,0

112,8

+8,5

Glass  Ice cream

S

94,4

87,5

93,8

100,1

93,8

99,9

S

S

Mejeriprodukter  Dairy products

21,3

115,5

111,2

110,8

116,2

111,8

110,9

119,9

+8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

98,7

102,7

S

97,8

101,8

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,5

109,8

112,0

117,4

120,0

117,9

121,8

121,8

±0,0

Griskött  Pig meat

8,8

118,8

123,5

129,5

122,7

129,0

134,7

135,2

+0,4

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

S

S

S

S

S

S

111,7

S

Annat kött  Other meat

1,2

S

S

S

S

S

S

138,7

S

Kött  Meat

23,3

111,7

115,0

119,7

117,1

119,8

123,3

124,4

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,9

105,5

105,9

107,1

105,8

106,2

108,7

108,8

+0,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

43,7

108,1

110,1

112,7

111,1

112,7

115,2

115,7

+0,4

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

65,0

109,9

109,8

111,4

111,8

111,5

113,1

116,5

+3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,0

110,5

112,8

111,2

111,3

114,0

118,4

+3,9


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.