Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Juli

July

2015

Juli

July

2016

Juli

July

2017

Juli

July

Diff,%1)

Juli16-

Juli17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

103,2

105,8

105,1

105,0

-0,0

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

105,7

106,5

105,2

106,0

+0,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

104,6

129,1

120,1

124,5

+3,6

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

107,6

103,5

102,2

101,7

-0,5

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

107,3

109,9

110,0

117,1

+6,5

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

105,0

107,8

106,3

107,6

+1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

115,7

115,5

114,0

119,1

+4,5

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

116,1

117,6

118,7

127,5

+7,4

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

119,5

119,5

118,4

143,0

+20,8

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

110,1

108,7

109,4

111,2

+1,7

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

97,7

94,9

96,1

103,7

+7,9

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

111,5

110,6

110,6

115,8

+4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

106,6

109,3

105,5

110,8

+5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

113,4

114,0

119,4

119,0

-0,3

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

106,4

105,6

108,6

110,0

+1,4

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

102,0

106,4

110,1

109,8

-0,3

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

117,5

112,6

119,4

124,1

+3,9

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

109,1

109,8

114,3

114,7

+0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

104,1

104,6

103,9

105,3

+1,3

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

106,4

107,0

108,7

109,7

+0,9

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

108,8

108,7

109,4

112,6

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

107,5

108,4

108,4

111,0

+2,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.