Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2014

2015

2016

Andra kvartalet Second Quarter

2014

2015

2016

2017

Diff,%

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

109,7

107,8

107,0

111,9

108,6

106,6

110,1

+3,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

110,8

107,0

102,5

110,6

108,2

102,3

104,0

+1,7

cz

Tjeckien  Czech Republic

114,1

111,2

107,4

114,8

112,2

107,9

109,2

+1,2

dk

Danmark  Denmark

118,2

116,4

116,1

119,0

115,5

116,6

118,4

+1,5

de

Tyskland  Germany

114,2

112,6

110,2

116,3

113,0

110,1

112,5

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

113,2

110,8

107,6

114,1

111,5

108,3

107,6

-0,6

gr

Grekland  Greece

108,0

105,6

103,9

108,5

106,8

103,9

106,4

+2,4

es

Spanien  Spain

112,6

111,7

108,4

113,3

112,1

108,0

..

..

fr

Frankrike  France

111,1

108,8

106,3

112,3

109,8

106,5

107,4

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

107,5

103,9

98,8

108,8

105,1

100,5

98,0

-2,5

it

Italien  Italy

112,4

109,1

108,5

113,6

109,1

109,0

..

..

cy

Cypern  Cyprus

114,6

116,0

110,0

115,5

116,0

110,0

115,0

+4,5

lv

Lettland  Latvia

114,3

112,3

110,4

116,1

113,8

111,2

111,3

+0,1

lt

Litauen  Lithuania

118,8

121,5

109,2

125,4

134,1

114,7

110,9

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

112,2

110,1

108,2

113,5

111,1

108,4

110,1

+1,6

hu

Ungern  Hungary

118,6

117,2

115,4

119,7

117,7

116,5

115,8

-0,6

mt

Malta  Malta

112,9

111,5

110,7

113,6

112,2

110,7

..

..

nl

Nederländerna  Netherlands

110,5

108,7

104,5

110,5

109,1

104,0

..

..

at

Österrike  Austria

113,2

112,9

112,7

114,2

114,8

113,2

115,2

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

116,3

112,7

110,7

117,1

113,6

110,9

112,8

+1,7

pt

Portugal  Portugal

115,0

112,9

112,0

115,8

113,8

111,9

113,7

+1,6

ro

Rumänien  Romania

120,0

115,3

110,9

120,1

116,5

111,1

112,3

+1,1

si

Slovenien  Slovenia

113,6

110,4

108,3

114,6

111,5

108,7

108,7

±0,0

sk

Slovakien  Slovakia

110,7

104,3

99,5

115,2

108,1

103,2

102,0

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

116,1

114,2

111,1

117,0

115,2

112,2

113,3

+1,0

se

Sverige  Sweden

108,9

109,5

108,1

109,3

110,4

108,0

110,8

+2,6

uk

Storbritannien  United Kingdom

112,2

107,1

104,5

114,0

107,7

103,7

109,4

+5,5


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2017-09-12.