Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural Input Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Aug

Aug

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

Diff, %

Aug 16-

Aug 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

111,4

110,4

108,5

111,6

109,5

107,0

105,0

-1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

91,2

87,2

90,2

91,4

84,7

90,2

96,4

+6,9

Diesel  Diesel oil

4,3

114,2

104,4

102,4

116,5

103,1

103,1

108,4

+5,1

Andra bränslen och drivmedel

1,7

112,2

102,6

96,8

114,3

102,7

97,0

102,0

+5,2

  Other fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel

9,9

104,6

97,2

96,5

106,1

95,6

96,9

102,5

+5,8

  Energy and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

112,7

118,8

99,5

110,9

111,9

84,2

92,5

+9,8

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

113,6

115,9

101,0

111,9

110,3

88,2

96,4

+9,3

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

113,1

117,5

100,2

111,4

111,2

86,0

94,3

+9,6

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

94,6

102,4

103,0

95,3

104,5

102,8

106,1

+3,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

94,2

97,2

105,2

95,1

98,2

106,6

112,1

+5,2

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

106,4

114,0

115,2

108,8

115,1

114,6

121,2

+5,8

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

102,1

109,3

111,0

103,8

110,6

110,6

116,2

+5,1

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

112,1

116,4

117,0

112,7

117,2

117,0

118,9

+1,6

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

115,4

114,8

111,0

116,4

115,5

111,5

114,5

+2,7

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

103,6

105,4

106,5

103,9

105,7

106,7

108,9

+2,0

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

106,8

107,9

108,9

107,1

108,1

109,2

111,3

+1,9

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

107,3

108,2

109,9

107,7

108,2

110,4

113,8

+3,0

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

109,4

109,5

107,2

109,9

108,8

105,9

109,5

+3,4

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

107,0

111,1

113,4

107,0

110,8

114,1

120,1

+5,3

Övrig utrustning  Other materials

12,0

107,6

110,4

112,5

108,0

109,7

112,5

115,4

+2,6

Utrustning  Materials

16,7

107,4

110,6

112,8

107,7

110,0

112,9

116,7

+3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

105,4

106,3

107,1

105,7

106,5

107,3

109,3

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR OCH­­

22,1

106,9

109,5

111,4

107,2

109,1

111,6

114,9

+3,0

TJÄNSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONTRIBUTING TO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

108,9

109,5

108,1

109,3

108,8

107,1

110,7

+3,3


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K).  Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK.  Complex fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.