Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Aug

Aug

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

Diff,%

Aug 16-

Aug17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,4

91,4

91,7

90,1

89,4

-0,9

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,7

93,2

93,2

92,2

98,7

+7,1

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,8

109,1

110,4

109,0

110,1

+1,0

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

89,4

85,0

90,7

95,8

+5,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,7

87,7

87,5

85,7

89,8

+4,8

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,6

93,5

93,7

92,5

94,1

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

81,4

96,1

101,9

96,1

-5,7

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

94,1

99,2

101,1

104,1

+3,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,7

86,3

97,4

101,6

99,2

-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

115,1

114,5

119,7

152,0

+27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,4

100,4

106,9

109,8

116,8

112,3

-3,9

  Fruits and vegetables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

62,5

91,5

106,4

83,0

-22,0

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

106,3

114,3

116,2

122,7

+5,5

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

68,9

93,8

106,4

87,6

-17,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

93,0

95,1

100,2

92,3

-7,9

  Flowers and nursery plants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,9

97,3

101,5

105,6

110,2

+4,3

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

116,5

124,1

142,6

140,1

-1,8

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

116,9

124,8

143,9

141,3

-1,8

-  Kalv  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

105,2

103,3

102,8

102,8

±0,0

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

114,1

120,8

128,5

125,1

-2,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

115,3

124,2

123,5

124,3

+0,6

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,7

108,1

111,5

113,4

120,3

+6,1

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,6

113,7

120,1

130,3

129,6

-0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,6

105,6

87,1

82,5

111,4

+35,0

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

94,5

96,9

94,4

94,6

+0,2

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,7

88,3

103,7

78,5

79,7

+1,6

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

104,9

90,8

88,1

103,2

89,3

83,8

107,4

+28,2

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

107,1

108,0

103,4

105,1

117,5

+11,9

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,7

103,5

102,6

105,3

114,4

+8,7


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.