Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Aug

Aug

2015

Aug

Aug

2016

Aug

Aug

2017

Aug

Aug

Diff,%1)

Aug16-

Aug 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,3

107,5

109,7

111,7

108,4

111,7

112,2

113,6

+1,2

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,4

108,3

108,9

110,3

108,5

109,6

110,3

114,8

+4,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

94,3

90,1

92,9

92,1

89,9

95,0

S

S

Vegetabilier  Crop products

35,0

110,0

111,7

115,4

110,1

111,6

115,6

121,6

+5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

S

S

S

S

S

S

122,1

S

Grädde  Cream

2,2

112,1

113,2

115,5

114,4

113,5

114,5

132,8

+16,0

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,6

115,9

109,6

105,6

116,9

109,2

106,9

114,5

+7,1

Glass  Ice cream

S

94,4

87,5

93,8

99,7

92,5

96,8

S

S

Mejeriprodukter  Dairy products

21,3

115,5

111,2

110,8

116,4

111,3

111,0

120,1

+8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

98,7

102,7

S

98,6

102,8

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,5

109,8

112,0

117,4

116,2

117,9

122,0

124,3

+1,9

Griskött  Pig meat

8,8

118,8

123,5

129,5

124,1

127,3

132,2

131,8

-0,3

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

S

S

S

S

S

S

111,3

S

Annat kött  Other meat

1,2

S

S

S

S

S

S

138,7

S

Kött  Meat

23,3

111,7

115,0

119,7

116,3

119,3

122,8

124,2

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,9

105,5

105,9

107,1

106,1

105,3

106,9

108,4

+1,4

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

43,7

108,1

110,1

112,7

110,8

112,0

114,2

115,3

+1,0

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

65,0

109,9

109,8

111,4

111,7

111,0

112,5

116,3

+3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,0

110,5

112,8

111,3

111,2

113,6

118,2

+4,0


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.