Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1711

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Sep

Sep

2015

Sep

Sep

2016

Sep

Sep

2017

Sep

Sep

Diff,%1)

Sep16-

Sep 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,3

107,5

109,7

111,7

108,0

109,9

112,3

113,7

+1,2

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,4

108,3

108,9

110,3

107,8

109,5

110,7

114,1

+3,1

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

94,3

90,1

92,9

92,4

92,0

93,5

S

S

Vegetabilier  Crop products

35,0

110,0

111,7

115,4

109,4

111,8

115,8

121,2

+4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

S

S

S

S

S

S

121,4

S

Grädde  Cream

2,2

112,1

113,2

115,5

114,1

113,5

114,7

130,8

+14,0

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,6

115,9

109,6

105,6

117,0

108,8

102,7

110,9

+8,0

Glass  Ice cream

S

94,4

87,5

93,8

99,9

90,0

94,8

S

S

Mejeriprodukter  Dairy products

21,3

115,5

111,2

110,8

115,5

111,1

109,5

118,4

+8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

98,7

102,7

S

100,5

104,2

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,5

109,8

112,0

117,4

108,6

116,5

118,6

122,9

+3,6

Griskött  Pig meat

8,8

118,8

123,5

129,5

119,5

124,2

130,7

130,0

-0,5

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

S

S

S

S

S

S

114,9

S

Annat kött  Other meat

1,2

S

S

S

S

S

S

139,2

S

Kött  Meat

23,3

111,7

115,0

119,7

111,7

117,2

120,6

123,6

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,9

105,5

105,9

107,1

106,2

105,8

106,6

109,0

+2,3

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

43,7

108,1

110,1

112,7

108,5

111,2

112,9

115,4

+2,2

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

65,0

109,9

109,8

111,4

110,2

110,5

111,1

115,8

+4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,0

110,5

112,8

110,0

111,0

112,8

117,7

+4,3


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.