Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1711

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Sep

Sep

2015

Sep

Sep

2016

Sep

Sep

2017

Sep

Sep

Diff,%1)

Sep16-

Sep17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

102,2

104,9

103,0

103,9

+0,9

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

105,4

106,1

105,7

106,3

+0,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

106,8

127,6

119,9

122,7

+2,4

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

109,0

102,1

101,7

101,4

-0,3

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

105,6

109,8

109,0

116,8

+7,2

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

104,4

107,1

105,7

107,2

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

114,9

115,4

113,8

118,5

+4,1

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

115,6

116,7

116,8

126,1

+8,0

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

119,3

115,3

114,6

142,7

+24,5

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

111,1

108,6

108,1

112,4

+4,0

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

96,5

94,1

99,6

101,8

+2,2

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

111,4

110,2

110,3

115,6

+4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

107,1

106,2

104,9

108,7

+3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

111,3

113,9

117,9

121,8

+3,3

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

106,9

106,4

107,6

108,7

+1,1

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

98,7

107,7

107,3

106,8

-0,5

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

113,9

111,1

118,3

122,7

+3,7

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

107,3

110,2

112,6

114,7

+1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

103,1

103,4

103,1

105,4

+2,2

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

105,0

106,6

107,5

109,8

+2,1

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

108,0

108,2

108,6

112,4

+3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

106,9

107,9

107,7

110,7

+2,8


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.