Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1711

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural Output Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2014

2015

2016

Andra kvartalet Second Quarter

2014

2015

2016

2017

Diff,%

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

100,0

95,7

98,6

108,2

95,0

94,5

114,6

+21,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

112,8

117,4

111,6

125,8

117,6

114,6

116,3

+1,5

cz

Tjeckien  Czech Republic

126,7

119,1

113,3

133,2

118,5

110,2

122,7

+11,3

dk

Danmark  Denmark

113,8

107,2

102,8

116,4

109,6

97,3

112,5

+15,6

de

Tyskland  Germany

111,1

106,9

106,6

115,8

104,7

99,3

115,3

+16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

120,8

116,0

110,4

124,9

115,9

106,1

120,1

+13,2

gr

Grekland  Greece

101,4

106,3

104,8

98,9

104,6

101,0

102,9

+1,9

es

Spanien  Spain

106,7

113,4

109,3

109,7

114,4

111,1

116,7

+5,0

fr

Frankrike  France

116,2

111,9

113,3

117,0

110,5

110,6

115,9

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

103,6

104,1

102,3

110,4

107,7

107,9

106,6

-1,2

it

Italien  Italy

115,4

114,8

110,8

113,9

112,3

106,9

112,3

+5,1

cy

Cypern  Cyprus

118,0

118,0

122,4

115,3

114,0

111,0

116,0

+4,5

lv

Lettland  Latvia

106,7

98,8

97,9

120,6

100,5

95,2

123,0

+29,2

lt

Litauen  Lithuania

110,9

101,3

97,3

119,6

105,1

96,1

111,4

+15,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

115,8

105,1

104,0

126,8

106,4

100,2

117,1

+16,9

hu

Ungern  Hungary

120,9

121,4

116,5

131,1

121,8

121,6

129,6

+6,6

mt

Malta  Malta

104,9

114,7

118,4

100,9

111,0

117,2

108,2

-7,7

nl

Nederländerna  Netherlands

109,1

105,9

106,0

104,5

103,0

101,0

113,9

+12,8

at

Österrike  Austria

109,7

106,6

104,7

115,4

110,0

106,2

115,3

+8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

113,8

109,2

109,3

120,8

109,3

110,1

121,6

+10,4

pt

Portugal  Portugal

103,1

100,9

104,2

101,6

96,8

99,4

101,6

+2,2

ro

Rumänien  Romania

119,0

115,7

115,1

134,0

117,8

117,9

122,2

+3,6

si

Slovenien  Slovenia

116,5

111,7

109,1

120,3

114,4

107,7

117,0

+8,6

sk

Slovakien  Slovakia

110,5

108,0

102,4

123,1

114,2

111,5

113,1

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

113,6

109,7

106,7

113,0

109,2

106,7

108,0

+1,2

se

Sverige  Sweden

105,2

103,9

105,6

107,9

106,2

105,0

111,5

+6,2

uk

Storbritannien  United Kingdom

114,1

104,6

104,6

120,3

106,0

101,6

115,4

+13,6


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2017-11-09.