Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1711

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Avräkningspriser, vegetabilier (kronor per 100 kg)

8a. Absolute Agricultural Prices, Crop products (SEK per 100 kg)

Anm.

Produkter

2013

2014

2015

2016

2014

Sep

Sep

2015

Sep

Sep

2016

Sep

Sep

2017

Sep

Sep

Note

Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannmål1)  Cereals1)

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Höstvete  Winter wheat

169

146

141

128

135

117

124

111

AP

Råg  Rye

136

121

113

118

114

103

121

119

AP

Korn  Barley

138

124

124

118

115

113

116

116

AP

  Foderkorn  Fodder barley

135

117

115

109

107

101

106

105

AP

  Maltkorn  Malting barley

145

139

144

139

134

139

140

142

AP

Foderhavre  Oats

125

114

109

110

106

96

105

89

AP

Rågvete  Triticale

149

125

117

113

113

99

113

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Raps2)  Rape2)

315

277

315

333

271

306

334

322

AP

Sockerbetor3)  Sugar beets3)

23

24

25

25

24

25

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor  Flowers

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Tulpaner, priser per 100 st4)

196

191

194

199

.

.

.

.

 

  Tulips, prices per 100 items4)

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Vissa spannmålspriser avseende senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. Priserna samlas in från flera spannmålshandlare och mäts vid utvalda leveransorter, vanligen s.k. nollorter. Priserna avser vara av normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvaliteter.  Some prices concerning the latest harvest, are preliminary and might therefore be revised later. Prices are collected at several delivery places usually called ”base places” (no increase or decrease due to transport distance). It refers to cereals with a water content of 14 % and for Winter wheat with a protein content of 11 %. Annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

2) Avser 9 % vattenhalt, fritt Karlshamn. The price refers to 9 % water content, ex-Karlshamn.

3) Pris för sockerbetor vid 16 % sockerhalt. Fr.o.m. år 2006 avser priset EU:s minimipris för sockerbetor. Pris redovisas endast för månaderna oktober till december. Average price for beets at sugar content 16 %. From the year 2006 the price refers to EU:s minimum price for sugar beets. The price is only calculated for the months September to December.

4) Pris redovisas endast för månaderna december till april. The price is only calculated for the months December to April.

Anm.: AP står för Absolute Agricultural Prices och avser de prisnoteringar som alla EU:s medlemsländer levererar till Eurostat på årsbasis och som finns publicerade i Eurostats databas New Cronos.

Note: Prices marked “AP” refers to EU:s Absolute Agricultural Prices. Annual prices are sent to EU (Eurostat).