Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1712

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural Output Price Index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Okt

Oct

2015

Okt

Oct

2016

Okt

Oct

2017

Okt

Oct

Diff,%

Okt 16-

Okt17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,4

97,1

88,5

97,0

90,6

-6,6

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,7

95,0

89,1

98,1

103,6

+5,7

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,8

110,3

99,6

107,3

78,5

-26,8

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

86,2

83,8

96,8

99,4

+2,7

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,7

93,4

81,0

96,0

91,4

-4,8

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,6

97,4

89,3

98,3

92,8

-5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

84,0

99,2

109,2

101,8

-6,8

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

99,2

101,1

104,1

104,1

±0,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,7

89,8

100,0

107,2

102,6

-4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

115,1

114,5

119,7

152,0

+27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,4

98,8

89,4

102,5

92,5

105,2

+13,7

  Fruits and vegetables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

76,3

127,8

102,3

96,8

-5,4

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

114,3

116,2

122,7

122,7

±0,0

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

81,1

124,3

103,6

99,2

-4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

96,7

99,0

98,4

99,1

+0,7

  Flowers and nursery plants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,6

98,0

102,9

104,0

111,0

+6,8

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

118,2

128,8

142,9

139,7

-2,2

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

118,7

129,6

144,2

140,9

-2,3

-  Kalv  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

103,3

103,3

102,8

102,8

±0,0

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

116,3

126,2

128,5

125,1

-2,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

87,2

94,3

95,8

99,8

+4,2

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,7

106,1

109,2

115,9

113,1

-2,4

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,6

114,2

122,9

130,5

127,5

-2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,6

99,0

90,4

90,9

116,5

+28,1

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

95,5

97,1

94,4

94,6

+0,2

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,7

100,6

77,6

84,9

80,5

-5,2

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaliska produkter

31,4

104,9

90,8

88,1

98,7

90,5

91,0

111,6

+22,6

  Animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

107,1

105,8

105,3

109,1

118,8

+9,0

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,6

102,5

104,3

106,9

115,6

+8,1


1). Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.