Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1712

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Okt

Oct

2015

Okt

Oct

2016

Okt

Oct

2017

Okt

Oct

Diff,%1)

Okt16-

Okt 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,3

107,5

109,7

111,7

107,9

111,7

111,4

113,1

+1,5

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

18,4

108,3

108,9

110,3

107,9

109,5

110,0

113,9

+3,5

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

94,3

90,1

92,9

91,3

91,7

95,5

S

S

Vegetabilier  Crop products

35,0

110,0

111,7

115,4

109,6

116,4

115,2

119,8

+4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

12,0

S

S

S

S

S

S

124,9

S

Grädde  Cream

2,2

112,1

113,2

115,5

114,3

113,8

114,8

137,0

+19,3

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

4,6

115,9

109,6

105,6

115,6

108,8

105,1

112,8

+7,3

Glass  Ice cream

S

94,4

87,5

93,8

89,3

85,2

90,1

S

S

Mejeriprodukter  Dairy products

21,3

115,5

111,2

110,8

114,5

111,0

110,3

122,2

+10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

98,7

102,7

S

99,6

103,9

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

9,5

109,8

112,0

117,4

108,9

111,7

117,4

120,0

+2,2

Griskött  Pig meat

8,8

118,8

123,5

129,5

117,6

124,0

129,6

128,7

-0,7

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

S

S

S

S

S

S

115,9

S

Annat kött  Other meat

1,2

S

S

S

S

S

S

138,5

S

Kött  Meat

23,3

111,7

115,0

119,7

111,1

115,2

120,5

122,1

+1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,9

105,5

105,9

107,1

105,8

106,8

107,8

109,6

+1,7

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

43,7

108,1

110,1

112,7

107,9

110,6

113,5

114,6

+1,0

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

65,0

109,9

109,8

111,4

109,5

110,1

111,8

116,6

+4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,0

110,5

112,8

109,6

112,3

113,0

117,7

+4,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.