Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1712

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Okt

Oct

2015

Okt

Oct

2016

Okt

Oct

2017

Okt

Oct

Diff,%1)

Okt16-

Okt17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

102,5

105,7

104,3

104,6

+0,2

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

105,8

106,1

105,4

106,6

+1,2

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

108,0

125,2

120,0

123,3

+2,8

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

109,6

102,4

101,5

101,7

+0,2

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

105,2

110,1

108,1

120,1

+11,1

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

104,7

107,4

105,9

108,0

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

115,1

116,2

114,4

120,4

+5,3

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

113,0

116,5

119,3

129,3

+8,4

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

115,6

117,2

112,1

153,9

+37,3

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

110,0

108,1

110,3

113,5

+2,9

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

97,4

92,6

97,9

101,0

+3,2

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

110,8

110,2

111,3

117,2

+5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

104,8

105,3

105,9

105,7

-0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

112,6

112,9

117,3

119,2

+1,6

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

105,0

105,8

108,0

109,1

+1,0

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

101,0

105,0

107,8

104,0

-3,5

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

112,0

112,0

120,4

124,4

+3,3

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

107,7

109,0

112,8

113,1

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

103,1

103,8

103,5

104,9

+1,3

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

105,2

106,2

107,8

108,7

+0,9

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

107,8

108,0

109,3

112,5

+2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

106,8

107,8

108,2

111,1

+2,6


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.