Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1712

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU

6. Agricultural Input Price Index for the EU market

2010 = 1001)

2014

2015

2016

Andra kvartalet Second Quarter

2014

2015

2016

2017

Diff,%

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

109,7

107,8

107,0

111,9

108,6

106,6

110,1

+3,3

bg

Bulgarien  Bulgaria

110,8

107,0

102,5

110,6

108,2

102,3

104,0

+1,7

cz

Tjeckien  Czech Republic

114,1

111,2

107,4

114,8

112,2

107,9

109,2

+1,2

dk

Danmark  Denmark

118,2

116,4

116,1

119,0

115,5

116,6

118,4

+1,5

de

Tyskland  Germany

114,2

112,6

110,2

116,3

113,0

110,1

112,5

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

113,2

110,8

107,6

114,1

111,5

108,3

107,6

-0,6

gr

Grekland  Greece

108,0

105,6

103,9

108,5

106,8

103,9

106,4

+2,4

es

Spanien  Spain

112,6

111,7

108,4

113,3

112,1

108,0

108,2

+0,2

fr

Frankrike  France

111,1

108,8

106,3

112,3

109,8

106,5

107,4

+0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

107,5

103,9

98,8

108,8

105,1

100,5

98,0

-2,5

it

Italien  Italy

112,4

109,1

108,5

113,6

109,1

109,0

109,3

+0,3

cy

Cypern  Cyprus

114,6

116,0

110,0

115,5

116,0

110,0

115,0

+4,5

lv

Lettland  Latvia

114,3

112,3

110,4

116,1

113,8

111,2

111,3

+0,1

lt

Litauen  Lithuania

118,8

121,5

109,2

125,4

134,1

114,7

110,9

-3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

112,2

110,1

108,2

113,5

111,1

108,4

110,1

+1,6

hu

Ungern  Hungary

118,6

117,2

115,4

119,7

117,7

116,5

115,8

-0,6

mt

Malta  Malta

112,9

111,5

110,7

113,6

112,2

110,7

111,3

+0,5

nl

Nederländerna  Netherlands

110,5

108,7

104,5

110,5

109,1

104,0

108,3

+4,1

at

Österrike  Austria

113,2

112,9

112,7

114,2

114,8

113,2

115,2

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

116,3

112,7

110,7

117,1

113,6

110,9

112,8

+1,7

pt

Portugal  Portugal

115,0

112,9

112,0

115,8

113,8

111,9

113,7

+1,6

ro

Rumänien  Romania

120,0

115,3

110,9

120,1

116,5

111,1

112,3

+1,1

si

Slovenien  Slovenia

113,6

110,4

108,3

114,6

111,5

108,7

108,7

±0,0

sk

Slovakien  Slovakia

110,7

104,3

99,5

115,2

108,1

103,2

102,0

-1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

116,1

114,2

111,1

117,0

115,2

112,2

113,3

+1,0

se

Sverige  Sweden

108,9

109,5

108,1

109,3

110,4

108,0

110,8

+2,6

uk

Storbritannien  United Kingdom

112,2

107,1

104,5

114,0

107,7

103,7

109,4

+5,5


1) Siffror finns inte tillgängliga för de medlemsländer som inte har bytt till basår 2010=100. Figures are not available for those member states that have not completed indices with base year 2010=100.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2017-12-08.