Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural input price index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Nov

Nov

2015

Nov

Nov

2016

Nov

Nov

2017

Nov

Nov

Diff, %

Nov 16-

Nov 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

111,4

110,4

108,5

111,6

109,5

107,0

105,0

-1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

91,2

87,2

90,2

90,8

88,6

96,5

98,2

+1,7

Diesel  Diesel oil

4,3

114,2

104,4

102,4

111,7

100,9

106,6

115,4

+8,2

Andra bränslen och drivmedel

1,7

112,2

102,6

96,8

109,4

99,1

100,4

110,2

+9,7

  Other fuels and propellants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och drivmedel

9,9

104,6

97,2

96,5

102,9

95,7

101,5

107,6

+6,0

  Energy and propellants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

112,7

118,8

99,5

115,8

114,4

95,2

107,2

+12,6

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

113,6

115,9

101,0

115,6

113,0

96,4

106,2

+10,1

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

113,1

117,5

100,2

115,7

113,7

95,8

106,8

+11,5

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

94,6

102,4

103,0

95,3

104,5

102,8

106,1

+3,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

94,2

97,2

105,2

95,1

98,2

106,6

112,1

+5,2

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

106,4

114,0

115,2

108,8

116,2

115,7

121,2

+4,8

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

102,1

109,3

111,0

103,8

111,3

111,3

116,2

+4,4

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

112,1

116,4

117,0

112,7

117,0

117,0

122,7

+4,9

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

115,4

114,8

111,0

111,6

113,3

110,6

110,4

-0,2

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

103,6

105,4

106,5

104,0

106,0

106,6

109,6

+2,8

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

106,8

107,9

108,9

107,2

108,0

109,5

111,7

+2,1

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

107,3

108,2

109,9

107,5

107,9

110,5

113,8

+2,9

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

109,4

109,5

107,2

108,8

108,5

107,3

110,6

+3,0

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

107,0

111,1

113,4

108,5

112,4

114,1

120,8

+5,9

Övrig utrustning  Other materials

12,0

107,6

110,4

112,5

109,0

110,9

112,9

115,9

+2,7

Utrustning  Materials

16,7

107,4

110,6

112,8

108,9

111,3

113,2

117,3

+3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

105,4

106,3

107,1

105,8

106,4

107,7

109,9

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR

22,1

106,9

109,5

111,4

108,2

110,1

111,9

115,5

+3,2

  GOODS CONTRIBUTING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TO AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

108,9

109,5

108,1

108,6

108,8

108,3

111,6

+3,0


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.