Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Nov

Nov

2015

Nov

Nov

2016

Nov

Nov

2017

Nov

Nov

Diff,%

Nov 16-

Nov17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

102,7

97,5

90,4

102,7

96,6

100,3

97,4

-2,9

Korn  Barley

3,2

96,4

96,3

91,7

101,8

92,3

98,8

100,0

+1,2

Havre  Oats

1,4

114,0

109,4

109,8

112,2

115,1

116,3

89,5

-23,0

Råg  Rye

0,4

94,3

88,1

91,5

90,8

87,9

104,9

99,0

-5,6

Annan spannmål  Other cereals

0,6

94,8

88,8

85,7

99,0

87,7

99,7

97,0

-2,6

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

101,7

97,8

92,6

102,9

96,8

101,8

97,3

-4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

84,6

96,4

101,8

88,3

98,3

110,8

106,4

-4,0

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

99,2

101,1

104,1

99,2

101,1

104,1

104,1

±0,0

Andra industrigrödor

0,1

94,0

103,9

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

90,1

98,2

102,7

92,4

99,4

108,2

105,5

-2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,1

114,8

117,1

115,1

114,5

119,7

152,0

+27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

91,8

102,4

98,8

82,0

94,9

91,6

102,5

+11,9

  Fruits and vegetables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

99,6

107,3

119,6

83,5

127,8

108,2

96,8

-10,5

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,6

93,4

93,0

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

114,3

116,2

122,7

114,3

116,2

122,7

124,3

+1,3

Potatis  Potatoes

4,3

100,6

107,2

118,0

87,1

124,3

108,5

99,4

-8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

96,4

98,9

99,1

97,3

99,9

100,1

101,5

+1,5

  Flowers and nursery plants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

101,4

103,6

103,6

99,6

104,2

105,7

112,6

+6,5

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

114,0

126,5

141,8

116,3

125,0

141,7

135,7

-4,2

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

114,3

127,3

143,0

116,7

125,7

142,9

136,8

-4,3

-  Kalvar  Calves

0,3

105,8

103,3

103,1

103,3

103,3

102,8

102,8

±0,0

Svin  Pigs

10,3

112,1

119,3

127,3

115,9

128,0

128,5

125,1

-2,6

Får och getter  Sheep and goats

0,4

115,5

119,9

122,0

85,3

92,4

89,4

95,0

+6,2

Andra djur  Other animals

5,8

107,3

110,2

113,7

104,1

109,9

116,5

118,7

+1,9

Djur  Animals

26,4

111,8

120,0

129,6

113,0

122,3

130,1

127,1

-2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

107,1

89,4

87,6

98,1

90,1

96,0

116,8

+21,6

Ägg  Eggs

3,9

94,8

97,2

95,4

95,9

97,1

95,1

95,2

+0,1

Andra animaliska produkter

1,9

96,1

95,9

78,7

100,6

77,6

84,9

80,5

-5,2

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska

31,4

104,9

90,8

88,1

98,0

90,2

95,3

111,9

+17,5

produkter

  Milk, eggs and other animal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

108,0

104,1

107,1

104,8

104,9

111,2

118,9

+6,9

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

105,2

103,9

105,6

102,6

104,6

108,9

116,2

+6,7


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.