Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2014

2015

2016

2014

Nov

Nov

2015

Nov

Nov

2016

Nov

Nov

2017

Nov

Nov

Diff,%1)

Nov16-

Nov17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

102,6

104,3

104,0

103,0

104,9

102,1

104,6

+2,5

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

105,7

106,2

106,1

105,9

106,8

105,6

106,0

+0,4

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

109,1

118,8

123,4

107,2

124,3

122,1

121,1

-0,8

Socker  Sugar

0,6

108,2

103,9

102,2

108,9

103,2

101,1

101,5

+0,4

Margarin  Margarine

3,3

105,9

108,8

108,9

104,9

109,8

108,3

122,6

+13,2

Vegetabilier  Crop products

31,2

104,8

106,4

106,4

104,8

107,2

105,3

107,8

+2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

115,1

114,8

114,7

115,6

113,9

122,5

+7,5

Grädde  Cream

3,6

114,5

116,2

117,6

114,9

116,8

118,9

130,0

+9,3

Smör  Butter

1,0

118,7

116,8

115,6

114,4

118,9

114,4

165,5

+44,6

Ost  Cheese

12,1

110,5

108,5

108,4

110,6

108,6

107,2

114,3

+6,6

Glass  Ice cream

4,2

96,7

95,3

96,7

96,1

93,5

99,7

101,8

+2,1

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

111,1

110,3

110,5

110,9

110,3

110,2

118,7

+7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

105,2

107,0

104,5

108,7

107,3

104,5

105,4

+0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

111,5

112,5

116,9

110,1

111,9

117,6

115,7

-1,6

Griskött  Pig meat

4,2

105,7

105,4

107,3

105,7

105,9

109,1

110,3

+1,1

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

101,6

106,6

107,4

103,4

109,4

103,7

104,1

+0,4

Annat kött  Other meat

0,9

114,1

112,6

118,4

110,0

110,5

118,1

122,7

+3,9

Kött  Meat

16,2

107,8

109,2

112,2

107,3

109,6

112,0

111,8

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

102,8

103,5

103,7

102,5

103,2

104,0

105,0

+1,0

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

105,1

106,1

107,6

104,7

106,2

107,7

108,2

+0,5

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

107,9

108,1

108,8

107,7

108,1

108,7

112,9

+3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

106,9

107,5

108,0

106,8

107,8

107,6

111,3

+3,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.