Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

2016

Dec

Dec

2017

Dec

Dec

Diff,%

Dec 16-

Dec17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

97,5

90,4

94,4

107,7

94,9

98,8

97,0

-1,8

Korn  Barley

3,2

96,3

91,7

97,0

102,3

93,2

99,0

101,9

+2,9

Havre  Oats

1,4

109,4

109,8

104,1

114,7

118,0

117,4

102,4

-12,9

Råg  Rye

0,4

88,1

91,5

96,1

92,1

88,3

101,4

101,1

-0,3

Annan spannmål  Other cereals

0,6

88,8

85,7

90,4

105,3

86,2

95,6

96,2

+0,6

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

97,8

92,6

96,0

106,5

96,4

100,8

98,9

-1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,4

101,8

99,5

91,7

99,3

116,5

102,5

-12,1

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

101,1

104,1

104,1

99,2

101,1

104,1

104,1

±0,0

Andra industrigrödor

0,1

103,9

102,8

102,8

94,0

103,9

102,8

102,8

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

98,2

102,7

101,2

94,5

100,0

111,7

103,1

-7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,8

117,1

135,8

115,1

114,5

119,7

152,0

+27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

102,4

98,8

106,0

84,1

99,1

94,3

118,7

+25,9

  Fruits and vegetables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

107,3

119,6

105,2

96,1

127,8

108,2

120,7

+11,6

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,4

93,0

95,4

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

116,2

122,7

124,3

114,3

116,2

122,7

124,3

+1,3

Potatis  Potatoes

4,3

107,2

118,0

106,4

97,6

124,3

108,5

119,3

+10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

98,9

99,1

99,7

98,7

99,3

102,1

102,1

+0,0

  Flowers and nursery plants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

103,6

103,6

108,9

102,4

104,6

106,4

117,2

+10,2

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

126,5

141,8

141,5

117,5

127,8

143,8

138,1

-4,0

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

127,3

143,0

142,7

117,9

128,6

145,1

139,2

-4,1

-  Kalvar  Calves

0,3

103,3

103,1

102,8

103,3

103,3

102,8

102,8

±0,0

Svin  Pigs

10,3

119,3

127,3

123,9

116,5

127,7

129,3

126,1

-2,5

Får och getter  Sheep and goats

0,4

119,9

122,0

122,9

93,9

95,9

92,8

93,9

+1,2

Andra djur  Other animals

5,8

110,2

113,7

118,9

105,7

109,6

118,2

114,0

-3,5

Djur  Animals

26,4

120,0

129,6

129,3

114,1

123,2

131,6

127,4

-3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

88,1

86,3

108,3

92,5

89,6

98,8

115,9

+17,3

Ägg  Eggs

3,9

97,2

95,4

94,6

96,6

97,1

94,9

95,2

+0,3

Andra animaliska produkter

1,9

95,9

78,7

81,2

100,6

77,6

84,9

80,5

-5,2

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska

31,4

89,7

87,0

105,0

93,5

89,8

97,5

111,1

+14,0

produkter

  Milk, eggs and other animal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

103,5

106,5

116,1

102,9

105,1

113,1

118,5

+4,8

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

103,6

105,3

113,1

102,7

104,9

110,2

118,0

+7,0


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.