Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2014

Dec

Dec

2015

Dec

Dec

2016

Dec

Dec

2017

Dec

Dec

Diff,%1)

Dec16-

Dec17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,2

104,3

104,0

104,2

103,3

105,9

103,8

104,7

+0,9

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

14,5

106,2

106,1

106,1

107,2

107,3

106,3

108,1

+1,7

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,6

118,8

123,4

122,9

108,7

124,5

123,0

126,9

+3,2

Socker  Sugar

0,6

103,9

102,2

101,5

109,4

103,7

101,1

100,8

-0,3

Margarin  Margarine

3,3

108,8

108,9

115,4

107,2

108,9

108,3

123,3

+13,9

Vegetabilier  Crop products

31,2

106,4

106,4

107,1

105,9

107,8

106,3

109,1

+2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,6

115,1

114,8

118,7

115,5

116,2

114,7

122,7

+7,1

Grädde  Cream

3,6

116,2

117,6

125,2

113,0

115,9

118,0

130,7

+10,8

Smör  Butter

1,0

116,8

115,6

140,9

114,4

114,4

114,5

163,2

+42,6

Ost  Cheese

12,1

108,5

108,4

111,4

110,3

108,8

108,8

114,9

+5,6

Glass  Ice cream

4,2

95,3

96,7

101,2

96,8

95,9

99,5

103,3

+3,8

Mejeriprodukter  Dairy products

32,5

110,3

110,5

115,1

110,9

110,7

111,0

119,3

+7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,2

107,0

104,5

107,5

104,7

105,1

100,5

108,0

+7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,0

112,5

116,9

119,8

110,8

112,8

117,5

120,4

+2,5

Griskött  Pig meat

4,2

105,4

107,3

108,7

106,5

107,1

109,4

114,8

+4,9

Fjäderfäkött Poultry meat

4,1

106,6

107,4

106,4

105,0

105,5

106,0

105,5

-0,5

Annat kött  Other meat

0,9

112,6

118,4

122,5

111,7

114,0

120,6

124,7

+3,5

Kött  Meat

16,2

109,2

112,2

113,7

108,3

109,6

112,7

115,5

+2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,9

103,5

103,7

104,5

103,7

104,3

104,2

105,8

+1,6

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

33,1

106,1

107,6

108,8

105,8

106,8

108,2

110,4

+2,0

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

68,8

108,1

108,8

111,6

108,1

108,5

109,1

114,4

+4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

107,5

108,0

110,2

107,4

108,3

108,2

112,7

+4,2


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.