Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU

7. Agricultural output price index for the EU market

2010 = 1001)

2014

2015

2016

Tredje kvartalet Third Quarter

2014

2015

2016

2017

Diff,%

16-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

be

Belgien  Belgium

100,0

95,7

98,6

95,8

98,0

100,7

104,5

+3,8

bg

Bulgarien  Bulgaria

112,8

117,4

111,6

109,7

116,7

110,3

111,1

+0,7

cz

Tjeckien  Czech Republic

126,7

119,1

113,3

124,8

116,9

110,3

123,7

+12,1

dk

Danmark  Denmark

113,8

107,2

102,8

114,1

108,8

103,9

114,6

+10,3

de

Tyskland  Germany

111,1

106,9

106,6

108,0

104,8

104,1

114,8

+10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ee

Estland  Estonia

..

..

..

..

..

..

..

..

ie

Irland  Ireland

120,8

116,0

110,4

117,1

112,7

107,4

122,2

+13,8

gr

Grekland  Greece

101,4

106,3

104,8

102,0

108,2

110,3

105,5

-4,4

es

Spanien  Spain

106,7

113,4

109,3

99,8

108,2

101,1

106,7

+5,5

fr

Frankrike  France

116,2

111,9

113,3

113,6

112,5

113,5

114,7

+1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hr

Kroatien  Croatia

103,6

104,1

102,3

104,7

103,9

100,7

104,9

+4,2

it

Italien  Italy

115,4

114,8

110,8

112,5

113,8

110,2

117,4

+6,5

cy

Cypern  Cyprus

118,0

118,0

122,4

120,5

118,2

143,1

124,3

-13,1

lv

Lettland  Latvia

106,7

98,8

97,9

99,0

98,2

95,3

108,4

+13,7

lt

Litauen  Lithuania

110,9

101,3

97,3

99,0

96,1

91,4

109,0

+19,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lu

Luxemburg  Luxembourg

115,8

105,1

104,0

115,3

104,4

100,7

113,4

+12,6

hu

Ungern  Hungary

120,9

121,4

116,5

120,5

121,9

115,5

121,6

+5,3

mt

Malta  Malta

104,9

114,7

118,4

99,4

104,3

112,9

96,8

-14,3

nl

Nederländerna  Netherlands

109,1

105,9

106,0

105,2

103,4

101,4

109,8

+8,3

at

Österrike  Austria

109,7

106,6

104,7

106,9

102,4

100,3

109,5

+9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pl

Polen  Poland

113,8

109,2

109,3

108,2

109,0

108,7

119,3

+9,8

pt

Portugal  Portugal

103,1

100,9

104,2

100,4

101,5

106,8

103,1

-3,5

ro

Rumänien  Romania

119,0

115,7

115,1

113,1

112,3

112,9

118,1

+4,6

si

Slovenien  Slovenia

116,5

111,7

109,1

112,8

110,3

105,6

117,3

+11,1

sk

Slovakien  Slovakia

110,5

108,0

102,4

109,5

108,5

102,1

109,2

+7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fi

Finland  Finland

113,6

109,7

106,7

111,7

108,7

104,9

108,8

+3,7

se

Sverige  Sweden

105,2

103,9

105,6

101,1

101,1

103,4

112,5

+8,8

uk

Storbritannien  United Kingdom

114,1

104,6

104,6

108,9

102,3

104,9

114,9

+9,5


1) Siffror för Estland finns inte tillgängliga eftersom dem inte följer EU:s metodologi. Figures for Estonia are not available since they do not follow EU methodology.

Källa: Eurostats databas. Source: Eurostat’s database. 2018-01-10.