Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index)

2. Agricultural input price index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

2018

Jan

Jan

Diff, %

Jan 17-

Jan 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde  Seeds

6,1

110,4

108,5

105,8

111,6

109,5

106,4

102,2

-4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitet  Electricity

4,0

87,2

90,2

95,3

91,5

91,3

94,6

99,2

+4,9

Diesel  Diesel oil

4,3

104,4

102,4

111,5

101,3

94,6

113,7

118,3

+4,1

Andra bränslen och drivmedel

1,7

102,6

96,8

104,8

97,4

90,5

106,5

112,5

+5,6

  Other fuels and propellants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och drivmedel

9,9

97,2

96,5

103,9

96,7

92,6

104,8

109,7

+4,6

  Energy and propellants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel1)

4,5

118,8

99,5

103,2

122,8

116,3

106,6

108,7

+1,9

  Straight fertilisers1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta gödselmedel2)

3,7

115,9

101,0

102,1

119,7

114,3

102,9

107,3

+4,3

  Compound fertilisers2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättrings-

8,2

117,5

100,2

102,7

121,4

115,4

105,0

108,1

+3,0

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fertilisers and soil improvers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel  Fungicides

0,7

102,4

103,0

105,4

95,3

104,5

102,8

106,1

+3,2

Insektsmedel  Insecticides

0,2

97,2

105,2

110,9

95,1

98,2

106,6

112,1

+5,2

Ogräsmedel  Herbicides

1,5

114,0

115,2

119,8

108,8

116,2

115,7

121,2

+4,8

Växtskydds- och bekämpnings-

2,4

109,3

111,0

115,1

103,8

111,3

111,3

116,2

+4,4

medel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  and pesticides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader

1,0

116,4

117,0

119,3

112,7

117,0

117,0

122,7

+4,9

  Veterinary expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder

18,7

114,8

111,0

112,4

113,4

112,9

111,6

112,2

+0,6

  Animal feedingstuffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning

6,1

105,4

106,5

108,8

103,5

106,1

108,3

110,1

+1,7

  Maintenance of materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomi-

2,4

107,9

108,9

111,1

107,2

108,0

109,8

112,2

+2,2

byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maintenance of buildings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster

23,0

108,2

109,9

113,0

108,1

108,8

111,9

114,6

+2,4

  Other goods and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INSATSFÖRBRUKNING

77,9

109,5

107,2

109,8

109,2

108,4

109,5

111,5

+1,8

  GOODS AND SERVICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURRENTLY CONSUMED IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traktorer  Tractors

4,7

111,1

113,4

118,4

109,7

112,6

115,8

122,8

+6,1

Övrig utrustning  Other materials

12,0

110,4

112,5

115,1

110,2

112,1

114,2

118,0

+3,3

Utrustning  Materials

16,7

110,6

112,8

116,0

110,1

112,2

114,6

119,4

+4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader  Buildings

5,4

106,3

107,1

109,3

105,8

106,4

108,2

110,5

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSVAROR

22,1

109,5

111,4

114,4

109,0

110,8

113,1

117,2

+3,7

  GOODS CONTRIBUTING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TO AGRICULTURAL INVESTMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT  TOTAL

100,0

109,5

108,1

110,8

109,1

109,0

110,3

112,7

+2,2


1) Enkla mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av Kväve (N), Fosfor (P) eller Kalium (K). Straight fertilisers with a plant nutrient content of Nitrogenus (N), Phosphorus (P2O5) or Potassium (K2O).

2) Sammansatta mineralgödselmedel med ett växtnäringsinnehåll av NP, NK, PK eller NPK. Compound fertilisers with a plant nutrient content of NP, NK, PK or NPK.