Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index)

3. Agricultural output price index

2010=100

Vägningstal, %

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

2018

Jan

Jan

Diff,%

Jan 17-

Jan18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete  Wheat

7,3

97,5

90,4

94,4

114,2

92,0

100,3

96,0

-4,3

Korn  Barley

3,2

96,3

91,7

97,0

108,7

92,7

100,4

102,2

+1,8

Havre  Oats

1,4

109,4

109,8

104,1

120,9

116,1

118,3

109,0

-7,9

Råg  Rye

0,4

88,1

91,5

96,1

96,3

90,8

101,3

102,2

+0,9

Annan spannmål  Other cereals

0,6

88,8

85,7

90,4

111,4

84,1

96,0

96,2

+0,2

Spannmål1)  Cereals1)

12,8

97,8

92,6

96,0

112,8

94,4

102,1

99,2

-2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter

2,6

96,4

101,8

99,5

95,6

96,3

110,5

99,5

-10,0

  Oil seeds and oleaginous fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sockerbetor  Sugar beets

1,5

101,1

104,1

104,1

99,2

101,1

104,1

104,1

±0,0

Andra industrigrödor

0,1

103,9

109,9

109,9

103,9

109,9

109,9

109,9

±0,0

  Other industrial crops

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrigrödor  Industrial crops

4,2

98,2

102,8

101,4

97,1

98,3

108,1

101,3

-6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter  Forage plants

10,1

114,8

117,1

135,8

115,1

114,5

119,7

152,0

+27,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och grönsaker

6,0

102,4

98,8

106,0

87,3

99,4

95,2

116,8

+22,8

  Fruits and vegetables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis  Potatoes for consumption

3,6

107,3

119,6

105,2

94,8

127,8

108,7

120,7

+11,1

Utsädespotatis  Seed potatoes

0,3

93,4

93,0

95,4

93,4

93,4

93,0

95,7

+2,9

Annan potatis  Other potatoes

0,4

116,2

122,7

124,3

114,3

116,2

122,7

124,3

+1,3

Potatis  Potatoes

4,3

107,2

118,0

106,4

96,6

124,3

108,9

119,3

+9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter

4,8

98,9

99,1

99,7

95,9

98,3

100,6

102,5

+1,8

  Flowers and nursery plants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETABILIEPRODUKTION

42,2

103,6

103,7

108,9

104,6

103,8

106,4

116,9

+9,9

  CROP OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur  Cattle

9,8

126,5

141,8

141,5

122,0

135,9

144,7

147,3

+1,8

-  Storboskap  Cattle excl. calves

9,5

127,3

143,0

142,7

122,6

136,9

146,0

148,7

+1,8

-  Kalvar  Calves

0,3

103,3

103,1

102,8

103,3

103,3

102,8

102,8

±0,0

Svin  Pigs

10,3

119,3

127,3

123,9

111,7

124,8

124,5

122,1

-1,9

Får och getter  Sheep and goats

0,4

119,9

122,0

122,9

104,0

107,4

104,6

106,9

+2,2

Andra djur  Other animals

5,8

110,2

113,7

118,6

107,1

111,7

117,0

116,3

-0,6

Djur  Animals

26,4

120,0

129,6

129,3

114,4

125,7

130,0

129,9

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

25,6

88,1

86,3

108,3

86,9

88,8

103,5

108,5

+4,8

Ägg  Eggs

3,9

97,2

95,4

94,6

96,6

97,1

94,4

95,2

+0,8

Andra animaliska produkter

1,9

95,9

78,7

81,2

99,6

71,0

80,8

80,5

-0,5

Other animal products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk, ägg och andra animaliska

31,4

89,7

87,0

105,0

88,9

88,7

101,0

105,1

+4,1

produkter

  Milk, eggs and other animal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALIEPRODUKTION

57,8

103,5

106,5

116,1

100,6

105,7

114,3

116,5

+1,9

  ANIMAL OUTPUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

103,6

105,3

113,1

102,3

104,9

110,9

116,7

+5,2


1) Spannmålspriserna för senaste skörden är preliminära och revideringar kan komma att göras i efterhand. The prices for cereals concerning the latest harvest are preliminary and might be revised later.