Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)

4. Price index for the food industry, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

2018

Jan

Jan

Diff,%1)

Jan17-

Jan 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

8,7

109,7

111,7

113,8

106,7

111,6

114,0

111,9

-1,8

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

13,7

108,9

110,3

113,9

107,3

109,5

110,7

114,4

+3,3

Matpotatis  Potatoes for consumption

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Socker  Sugar

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Margarin  Margarine

S

90,1

92,9

S

91,4

90,7

S

S

S

Vegetabilier  Crop products

28,9

111,7

115,4

120,7

109,2

113,5

118,0

120,1

+1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,4

S

S

121,5

S

117,0

117,2

124,5

+6,2

Grädde  Cream

3,1

113,2

115,5

128,0

114,0

114,4

116,9

142,1

+21,6

Smör  Butter

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ost  Cheese

5,0

109,6

105,6

113,2

111,3

106,5

101,9

116,7

+14,5

Glass  Ice cream

S

87,5

93,8

S

81,0

87,5

S

S

S

Mejeriprodukter  Dairy products

25,5

111,2

110,8

118,9

112,3

110,9

110,5

123,6

+11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

S

102,7

S

S

100,8

S

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

10,3

112,0

117,4

120,1

105,7

111,1

115,9

113,8

-1,8

Griskött  Pig meat

9,9

123,5

129,5

129,1

117,3

124,4

125,0

126,3

+1,0

Fjäderfäkött Poultry meat

4,4

S

S

110,7

S

S

108,6

110,4

+1,7

Annat kött  Other meat

0,7

S

S

138,0

S

S

135,7

145,9

+7,5

Kött  Meat

25,2

115,0

119,7

121,3

109,6

114,8

117,6

117,8

+0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

17,8

105,9

107,1

108,7

105,2

107,4

107,5

109,8

+2,1

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

45,6

110,1

112,7

114,0

106,9

110,6

111,8

112,7

+0,8

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

71,2

109,8

111,4

115,1

108,3

110,1

110,8

115,7

+4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

110,5

112,8

117,0

108,6

111,3

113,3

117,2

+3,4


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.