Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser på livsmedelsområdet

JO 49 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

2010=100

Vägnings-

tal,%

Weights,%

2015

2016

2017

2015

Jan

Jan

2016

Jan

Jan

2017

Jan

Jan

2018

Jan

Jan

Diff,%1)

Jan17-

Jan18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd

11,8

104,3

104,0

104,2

102,5

103,4

102,7

103,0

+0,3

  Flour, grain and crispbread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjukt bröd  Bread

15,0

106,2

106,1

106,1

105,9

106,6

105,9

106,8

+0,9

Matpotatis  Potatoes for consumption

1,8

118,8

123,4

122,9

109,1

125,4

122,1

126,6

+3,7

Socker  Sugar

0,5

103,9

102,2

101,5

109,3

104,3

101,7

101,2

-0,5

Margarin  Margarine

3,7

108,8

108,9

115,4

105,7

108,1

108,2

123,0

+13,6

Vegetabilier  Crop products

32,8

106,4

106,4

107,1

104,8

106,4

105,6

108,0

+2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk  Milk

11,0

115,1

114,8

118,7

114,3

116,6

115,3

122,9

+6,6

Grädde  Cream

3,3

116,2

117,6

125,2

112,9

118,6

115,8

131,2

+13,3

Smör  Butter

1,2

116,8

115,6

140,9

115,9

119,7

121,7

164,2

+34,9

Ost  Cheese

11,6

108,5

108,4

111,4

108,8

109,2

108,4

113,9

+5,1

Glass  Ice cream

4,2

95,3

96,7

101,2

95,9

95,2

99,2

101,1

+2,0

Mejeriprodukter  Dairy products

31,3

110,3

110,5

115,1

109,8

111,4

110,9

119,0

+7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg  Eggs

3,0

107,0

104,5

107,5

106,0

106,0

107,4

109,6

+2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött  Beef

7,4

112,5

116,9

119,8

111,8

114,0

117,7

121,7

+3,4

Griskött  Pig meat

3,9

105,4

107,3

108,7

106,7

104,9

108,9

111,6

+2,6

Fjäderfäkött Poultry meat

4,3

106,6

107,4

106,4

102,0

110,1

107,2

106,9

-0,3

Annat kött  Other meat

0,9

112,6

118,4

122,5

113,0

116,5

117,2

122,6

+4,6

Kött  Meat

16,5

109,2

112,2

113,7

108,1

110,9

112,8

115,4

+2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och kött-

16,4

103,5

103,7

104,5

102,1

103,8

102,6

105,0

+2,3

konserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cured and canned meat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och

32,9

106,1

107,6

108,8

104,9

107,1

107,4

109,9

+2,3

köttkonserver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meat and meat products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier  Animal products

67,2

108,1

108,8

111,6

107,2

109,0

109,0

114,1

+4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  TOTAL

100,0

107,5

108,0

110,2

106,4

108,2

107,9

112,1

+3,8


1) Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision at the latest turn of the year.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.